curhat k’ade

oleh ade begang
sanes jalmi kadang aneh, saperti aya jalmi koret tapi alim disebat koret, anehna deui ari disebat berehan mah daek padahal pan teu kitu saperti paradoks! ningal ka diri nyalira (self corection) aya nu nyebat begang, malah goreng teras nu sanesna saperti nu diserat ku teh rini naha abdi ngambeuk abdi ngilo nyalira naha lares abdi begang, eh lares teras ngaca eh bener geuning abdi teh goreng paingan teu aya istri nu hoyongeun atuh da kieu rurupian teh! hee… tapi kantos kaalaman ku nyalira waktos aya kuliah di jatinangor, muhun ari aangoan teh tara parek sareng nu sanes ah kitu weh! aya istri geulis, istri eta teh kenalan abdi anak sosek dikenalkeun kurencang harita basa kenalan, namina dina urang ciamis,duka kunaon ari sasalaman jeung abi teu didugikeun tapi karencang didugikeun. ah teu janteun emutan. uih deui waktos digerbang unpad dina megat ka abdi bari nyarios “Ade… nanaonan jaket nganggo dikurudungkeun, sanes kitu, kieu geura” eta jaket ku anjeuna dilareskeun dugi kaserelekna dilebetkeun malah dugi ka dibeberes ku anjeuna. teras netepka abdi bari nyarios ” Tuh ade sae katingalna, da ade teh kasep”.?????? subhanallah Ya Allah abdi dugi ka disebat kasep kunu geulis. tapi memang lepat abdi kalah ngambeuk isin atuda di gerbang unpad seueur jalmi jaba ditengah jalan, diemut dosa ka anjeuna, neng dina hapunten nu kayungyun.
aya deui kajantenan ieu mah biografi weh, kamari saatosna dikantun ku soulmate abdi lucuna lepat abdi, naha?? abdi dipiwarang kabumina tapi teu kantos sumping, ahirna anjeuna milih nu sanes, “eh, saatos nampi nu sanes” abdi datang “balaka weh” anjeuna ngambeuk ka abdi dugi ka nyarios “teu hayang ningal abdi deui” malah dina cariosanna “ka abdi teh siga nu sieun dan ku abdi ge moal di nanaon moal dikerekeb” anjeuna guru, abdi ah ieu mah episode nu kanggo kapayuna keur curhat abdi, soalna carita ieu panjang dugi ka abdi ampir teu hayang milarian deui istri nu sanes padahal tos aya istri tiluan nu ngantosan abdi sami sadayana guru, dugi kepsek nitah ka anjeuna lucuna “waktos abdi ngintun sms”, anjeuna ngabales “I can’t beleive if U love me”, U just kidding me! if U really need me, I have Been waiting 4 U”, lepatna abdi teu engal diudag saminggu harita anjeuna kubatur, Basa ditaros naha ” abdi teu percanten ka ade, da ade mah kasep” subhanallah abdi disebat kasep! ya itulah artina tiap penilain jalmi pasti benten!!!!!
tapi percaya eta teh diri urang, boh nu disebat saena atanapi gorang memang eta teh diri urang. eh, buy kuduna nyieun tempat keur curhat……………salam ka rini.

kamari mah aya nu ngasms “hayang ngomentaran tulisan nu kayungyun tapi kunaon teu bisa wae asup” ah! kateuing da geuning nu kayungyun mah bisa.
urang ngabagi carita wae!
Aya paribasa “orang bodoh itu adalah orang yang jatuh pada lubang yang sama” tapi kumaha lamun “jatuhna teh lain sakali dua kali ieu mah ah, teuing weh jalma naon” ceuk babaturan mah Very-very-very stupid man. hiji eta kadua aya ungkapan “antara benci jeung cinta batesna teh tipis” naha cenah bener kitu?????
kuring mah sok ngaku sorangan terus terang euweuh kawani mun ceuk basa ayeuna mah looser padahal masalahna lain kawas batur ngudag-ngudag istri ieu mah geus puguh istrina ge hayangeun, aneh dipikir, aya nu ngomong “de, maneh mah lalaki nu hayang dilamar ku istri” ah nepi ka kituna, tapi mun bener meureun kuring narima lamaran hiji istri tapi ieu mah kalah kabur, dasar.
Reb ping 07 maret 2007, kuring isuk-isuk keneh geusi tatan-tatan mandina ge rada dililakeun, terus make seuseungitan teuing da pamere uwa nu mahal deui 500 rebutah hargana. baju geus miliahn nempo jam geus tabuh “07.30 menit manehna can datang” eh teu lila katingali manehna kanu ojeg, euh ayeuna mah kieu weh meureun, ah dasar! bari hate teu puguh rasa ham-ham naha bisa atawa heunteuna kuring nepikeun, geus puguh awak mah lungse teuing kunaon sanggeus nyaho manehna geus tunangan jadi kabatur da pikiran teh jadi beurat, ah teu puguh rasa. Da peuting mah ampir teu bisa sare atuh
Saprak nyaho ti adi yen manehna tunangan, nyaho soteh pedah peuting adi ka bibi sarua guru, ku adi teh diomongan, “Bi, salam ka Bu Ai”, ceuk Bibi teh “wuuh, telat Bu Ai mah geus tunangan jeung urang bekasi, aya kana 2 minggu kaliwat, heeh si ade mah belegug padahal basa kamari teh ngomong, masalah jeung si agus lain kitu, ngan cenah aya a ade, tapi a ade na teu puguh da ngirim salam na ge ka budak leutik atuh siga naon, siga nu heureuy”! kuring seuri memang bener kuring mimitina mah ngirim salam ka muridna ngan teu meunang balesan. ah teuing pokona mah peuting tadi ngan nyusun picaritaeun kuring keur isukan, maksud teh engke mudah-mudahan kuring aya kawani.
Sanggeus ningali manehna ngaliwat kuring nguatkeun hate, kudu ayeuna meh sagala rupana bisa tungtas manehna kudu nyaho naon aya dina hate kuring salila ieu, sanajan sabenerna kuring ngomong “BALAKA” ka manehna sarua jeung euweuh hartina, Naha? da dina ditarimana asa kumaha da geus puguh tunangan jeung batur. Kuring mawa motor ka sakola, motor ditunda di sisi jalan jeung siga nu ngarti motor teh teu pati berag, eta pedah hese dipajukeuna. kuring muru ka kelas, kukurilingan aya manehna keur nerangkeun, duh eta sorana. tapi rek keketrok bet asa-asa jadi ham-ham, ah, kumaha ieu teh da padahal manehna teh jelema lain mahluk aneh. tapi bet hemar-hemir kieu, ah kieu euweuh pangjurung teh. Keur ngahuleung ditanya ku ibu-ibu ” Nuju naon a?” ” ah, teu nanaon” jawab kuring, ari si ibu nanya teh istri bapa kuring nu ngora aduh……aing mah! aya-aya wae kieu jadi tambah ribed. ahirna kuring muru ka cai kudu wudu sugan, diniatkeun kudu ayeuna! nya bener ari geus wudu mah jadi aya kawani!!!

kuring nyampeurkeun panto kelas, keketrok lalaunan bari rada ngageter kadenge sora nu leumpang muru panto. “Bray dibuka katingali manehna muka panto barijeung semu reuwas tapi bungah beda diparomana imut leutik da langsung kempot pipina. anjeuna naros bade ka saha? ” Bade ka ibu” oh, muhun. manehna kaluar, malah ngadeukeutan kuring ngarendeng, semu geget! tapi bari tuluy nyarios eeeeee…….., tuluy ngajauhan kuring! dipikir lucu manehna nu nyampeurkeun manehna nu ngajauhan. manehna muka carita “Bade aya pikersaeun naon?”… aduh kuring jadi bingung rurat reret naonnya… padahal geus disusun peuting teh picaritaeun ka manehna, tapi ayeuna bet kalabur. bener bet jadi bingung hese kieu kasima ku imutna, kudilakna, kuserina, ku sorana, ah pokona ku kabehanana. hanjakal kuring tungkul engap dada ningal cincin tunangana dina ramo kiwa. “bade naon atuh, abdi nuju ngajar barudak..? ‘ aduh, komo kieu bet euweuh weh piaritaeub teh, eh manehna ngomong “Abdi terang maksadna kadieu teh”, manehna nyahoeun?? tapi kaburu kuring ngomong , “Bu, tiasa teu nyariosna teu disakola, muhun maksad teh ade bade ka bumi ibu!!” eh, manehna ngomong “Muhun, mangga diantos ku abdi” dipikir manehna sadar teu kitu, ah kateuing kuring tuluy ngudag ,”muhun, tiasana iraha-irahana kitu ge pami ibu tiasa nyatogikeun waktos kanggo ade?” ayeuna mah katingalna manehna nu ngahuleung malah semu nu balueung, tapi tuluy ngomong, “teu, teu tiasa saena sagala rupina didieu wae..!” heeh, dipikir ayeuna menta hayang ka imahna padahal kamari-kamari diarep-arep ka imahna teh! ah, dasar jelema euweuh kawani!… , kuring nuluykeun “salaresna ade kadieu teh bade klarifikasi sagala rupina” eh manehna nempas “Muhun, waktos megat abdi sareng kamari ngintun poto..? “eh, muhun harita teh ade megat sanes megat tang ngudah ibu, bade nyanggakeun kado ultah kanggo ibu” dupi poto, eta mah ade ‘aya maksad kahoyong mah ibu teh siga dina poto masihan seri, imut mun tepang jeung ade teh ieu mah mun teu baeud, molototan atuh ka adena bingung”! “muhun abdi ngangkeun sok ngabaeudan, molototan”, dipikir karek nyaho ayeuna gara-gara kado eta manehna jadi ngambeuk, molototan, baeud kakuring padahal kuring teu nyaho naon salahna, inget harita 18 September 2006, mikeun kado, manehna geus liwat kukuring diudag beunang teh di poto copian, kuring ngomong “Ibu sakedap” manehna malik bari imut leleb, eh kuring bet ngabalieur,:Abdi bade nyanggakeun ieu…! kado teh dibikeun kumanehna dibulak-nalik da ipis atuh dijerona de CD burning, kumpulan lagu-lagu indah keur manehna, da tadina rek bibere flasdis tapi mening ieu heula!’ Uleman, manehna nanya “Sanes, Kado”, manehna ngahuleung tapi aneh bet langsung baeud malah ngambeuk ka kuring”Ieu sanes kanggo abdi” teu malik deui kakuring, kuring reuwas hah,,, naha bet kieu? kuduna dibikeun teh ping 13 September kitu, eh karek nyaho salah info da ultahna teh ping 13 Nopember pantes atuh sanes keur abdi ge, dasar Info jongklok! manehna teh kalahiran 13 Nopember 1981, jadi kuduna bulan hareup lain ayeuna karek nyaho teh kamari dina KARPEGna dasar moal ngambeuk meureun.
Balik deui, …….. kuring ngomong hapunten waktos poto dikintun ade teu terang Ibu tos tunangan, ade terangna ge wengi ti Bi Onah…! jadi hapunten, manehna ngomong, “Muhun, salam-salam ge make dikintun ku budak…., da tiasa ku nyalira atuh, moal kieu! dipikir da lain kitu da langsung di susul ku salam ka babaturan guruna, meunang jawaban,,,,,,,,,,,,,,,,,,kuring ditarima dititah ulin ka imahna harita teh meunang jawaban basa aya hajat, ku babaturan adi da ngaguruan bareung manehna,……. malahan babaturan adi menta kuring, lanceuk teh keur kuring weh………… ceuk adi ke heula.
cag heula carita SOULMATE Kuring dugi kadieu sanes waktos disambung…… soalna aya carita ceurikan………. caaag

Nuluykeun Carita katukang!

kamari teh nepi ka kuring ngomong :
“muhun, ibu tiasana iraha, maksad ade teh ibu tiasa nyayogikeun waktos na iraha?”
anjeuna ngahuleung lami, kuring ngadagoan jawabana kumaha-kumaha sanajan hate mah heumeung naha manehna bet nyarios! kitu, maksud teh rek narima kuring di imahna, ah kateuing! eh, teu lila ngomong :
“Teu-teu tiasa, saena didieu wae, bade aya naon-naona mah, sareng deuih bumi abdi mah tebih!”

euh, manehna nyindir kakuring! heeh, baheula teh kungsi panglayar ngomong cenah “salam teh di tampi, saena ka bumi wae, diantos teu kenging megat dijalan!” kitu ceuk panglayar teh. ari panglayar teh babaturan adi di SMP ngarana tina manehna mah sukwan di sakola teh sarua sasakola jeung manehna. da mimiti ngirim salam mah ka muridna, ngan teu meunang jawaban. da harita teh, “Bu, aya salam ti aa ade!”, “aa, ade mana?” ceuk manehna , “Aa ade nu dipayun!’, “oh, muhun”! ngan kitu teu puguh pan.
sanggeus meunang jawaban, memang kuring teu pernah datang ka imahna, da inget atuh ngirim salam teh bulan April 2005!, balik deui!
“Ade terang ibu tos tunangan”
“muhun, pami atos terang mah, kedah terang posisi masing-masing!”

dipikir iraha teuing kuring ngaganggu manehna, heureuy ge teu pernah!
“muhun, ade ka dieu teh sakantenan bade klarifikasi!”
“oh, nya muhun naon maksadna masihan kado, sareng ngintun poto?”
“Oh, muhun hapunten perkawis poto tea, ade teu terang ibu tos tunangan, ade terangna wengi ti Bi Onah. saurna ibu tos tunangan”

manehna malik ningali ka kuirng, da teu pahareup-hareup ngobrol teh sarua nyarande kana tembok kelas dihalangan kulawang panto.
“sareng perkawis kado, maksad mah ade masih SUPRISE ka ibu tapi gara-gara eta, ibu jadi ngambeuk, baeud malah molototan mun pendak jeung ade, ade teu ngartos naha kunaon”
“Muhun, abdi ngangkeun, abdi sok molototan, ngabaeudan!” jawabna

dipikir ngan kitu, tapi kuring teu hayang nyusul tepung maksud teh kunaon-naona manehna kitu dipikir keur naon da geus kieu, ongkoh pantes da salah alamatna gara-gara salah tanggal, dasar!’
kuring malik ningali manehna, pas manehna ngalieuk ka kuring, kuring jeung manehna pateuteup, anteb pisan, lain asa biwirna ngageleterna, da teu lila manehna tungkul, bari ngomong:
“Muhun, salam-salam ge nganggo dikintun ku budak alit da ku nyalira ge tiasa!”
kuring cicing, padahal teu kitu pan disusul ku babaturan adi. tapi memang bener ceuk ibi cenah “Aya, aa ade teu puguh, teu aya tindak lanjutna, jaba ngintuna ka budak alit”, lain ayeuna mah ngomongna tereges siga nu emosi beda jeung mimiti kalem.
“Muhun, ayeuna mah urang janten rencang wae, da geuning bareng mah teu tiasa!!”
“Muhun, saean kitu wae ayeuna mah!”
manehna ngomong kitu semu ngalimba da tuluy tungkul, nyaho teh kuring ngalieuk ka manehna.
“Ade mah istri nu dipikayang teu aya nu janten, memang mung kieu sareng kieu wae!”
kuring jadi ngomong sorangan da memang teu puguh jawabeun manehna jeung deuih masalah kuring jeungsalah kuring.
“Ade suka, ade bogoh ka ibu, tapi ade teu terang kumaha mitembeyana, kumaha ngamimitiana!”
kuring ngomong dareuda, meuni berat rek ngomong suka jeung bogoh teh, dipikir naha?”
Manehna, malik kakuring neuteup, tuluy tungkul, bari nyarios :
“Sanes, a ade pendak sareng abdi teh siga nu sieun da ku abdi ge moal di nanaon, moal di KEREKEB da abdi ge jalmi”
Astagpirullah Aladzim manehna nepi ka nyarios kitu, tapi memang kuring ngaku, basa pendak sok buru-buru ngahindar, teuing kunaon sok reuwas, teu kuat ku spot jantungna, da eta dada jadi degdegan, tapi mun manehna geus ngaliwat buru-buru ditingali deui malah nepi ka diudag bari susulumputan bisi manehna nyahoeun. Tapi perasaan manehna nepi ka kituna, “Kuring geus dolim ka manehna”
“Sanes, sieun tapi ade pamget teu aya kawani!”
kitu ceuk kuring ngabela sorangan, dipikir lalaki naon kuring nyebutkeun taya kawani asa kupantes, tapi memang kitu kaayaanana.

Ngadagoan manehna ngomong deui meni asa sataun, da geus tungkul tuluy neuteup kosong ka hareup! ahirna manehna ngomong :
“Muhun, engke mah tong kitu-kitu deui ka abdi teh!’

Bari katingali manehna peureum, semu aya nu ditahan, da ngageleterna lambeyna teh katingali kadangu lirih nyarios “Euuuuuhm”
sigana manehna teu sadar kuring merhatikeun anjeuna, da kuring jadi ngangres, heeh bener kuring nu dholim ka manehna.
Eh, manehna sadar teu “Ke mah tong kitu-kitu deui” rek kumaha da atuh manehna ge geus nikah ka batur nya pasti papada hare-hare.
Anjeuna malik sorot socana beda sareng basa tadi mukakeun panto keur kuring ayeuna mah siga nu alum :
“Pa Oom ge tos nyarios ka abdi!”

hah, Pa Oom geus ngomong paingan atuh rada ngahindar ka abdi, raraosan tos saminggu Pa Oom Sikepna kitu ka kuring!, jadi hayang ngudag ka Pa Oom hayang nyaho ngomong naon-naona.
eh… basa kuring malik Bu Lilis kaluar ti kelas, kukuring di pasihan tanda, anjeuna ngartos balik deui kakelas. Bu Lilis katingalna semu isineun,..
Teu lila manehna ngomong
“Salaresna abdi salamina, teu hoyong pendak sareng ningal deui a ade, tapi kumaha da damel didieu”
manehna ngomong kitu bari ngaheruk siga nu nahan cimata da katingali ngusap pameunteuna ku tungtung acuk, dinten ayeuna anjeuna nganggo acuk beureum marun, payus jeung salira jangkung lenjang. nganggo jilbab koneng emas.
Lain manehna nepi ka ngomong embung tepung jeung kuring salilana, duh da kuring mah teu kitu hayang wae tepung, sanaos manehna geus ku batur, sok hayang ningali, teuing kunaon.
Lain jadi papada ngahuleung, heeh tadi namah menta waktu 5 menit keur ngomong, eh ayeuna geus ampir waktu istirahat, da katingali budak geus cing laliud. jadi emut tadi basa manehna kaluar, ti kelas kuring neuteup manehna, eh buru-buru nutup pinareupna, bari imut leutik.

Dipikir kuring ningali pinareupna kitu, ah! da heunteu. emut ka waktos tepang dijalan, harita ampir balik deui ngan nahap-nahapkeun sorangan maju dipikir manehna sarua da rada ngarandeg, kuring leumpang neuteup manehna, eh manehna teu puguh rasa da katingalina sagala ditutupan bari ningali kana pinareupna tuluy di tutupan ku tiungna, dipikir memang teu katingali da tos katutupan ku acukna.

Teuing, ngahuleung teh lila pisan, teu puguh kuring teu ngomong manehna ngahuleung. ahirna manehna rek asup ka kelas, ari pikiran teh meureun rek ngaistirahatkeun barudak, da eta rame dikelas teh.
Kuring geuwat ngasong keun panangan.
Subhanallah, Manehna “Langsung, ngangsor aniprek (down on her knees), dua panangan dikapayunkeun, nyium panangan abdi”,
Kuring reuwas, anjeuna meni ka kituna di payuneuneun abdi, da teu karasa atuh panon bareueus ku cimata”.

Astagpirullah aladzim, Ya Allah kuring geus ngantepkeun kaasih hiji istri anu bener-bener micinta kuring. Da kuring ngahuleung balik teu bebeja, da kasima kana kajadian bieu. Ya Allah, abdi jalmi bodo, hiji istri anu rek mikanyaah kadiri naha bet di api lainkeun, bet dipiceun.

da siga nu gelo, kuring ngagorowok bari mawa motor. kuring tadi bebeja ka manehna rek ka bandung, da kuduna ka bandung teh kamari poe salasa, tapi teuing kunaon eta motor bet teu bisa dijalankeun siga nu jajarigjeugan, euweuh tanaga, ah teu puguh, da dipariksa bisi kunaon-naona tapi da euweuh nanaon atuh dijalankeun, eh sangkilang lalaunan anger siga nu teu ngidinan kuring ka bandung harita. da balik deui mah jadi jagjag. bener meureun rek narima beja kieu. tapi teu nanaon memang kasalahan kuring memang nasib kuring, nu euweuh kawani.

kuring bebeja ka adi, geus ngomong kabeh “Kaasup kuring ngomong, suka, bohong bari memang geus meunang jawabana saencana”.
“Sapanjang ka Bandung da teu karasa cimata kuring ka luar, inget basa 3 minggu katukang, kuring ngaliwat ka kelasna, manehna ka luar cicing diluar kelas nyalira bari maca, teuing asa kakara manehna nyorangan, siga nu ngahaja megat kuring”, kuring reuwas, tapi jadi emut basa manehna molototan kuring, “Nya dibales kukuring dipolototan” basa kuring malik manehna ningali ka kuring bari meureupan panangan siga nu ngambeuk, teuing padahal hate teh harita nitah kuring kudu balik deui muru manehna, hayang ngobrol. eta hate maksa kudu balik deui tapi siga nu perang jeung logika cenah “tong ngaganggu nu ngajar”, ahirna hate eleh ku logika, nu artina sarua jeung jodo kuring nyerah ka logika. Naha cenah, karek nyaho aya babaturana ngomong “Da a ade mah nyariosna telat, cobi mun sateu acana tunangan, abdi pasti milih a ade!” dasar jalma euweuh kawani.

Kuring Bodo, Padahal manehna pada marebutkeun inget, aya guru ngora keneh dibanding sareng abdi mah ditampik ku manehn, loba malahan da nyaho teh ayeuna, teuing ayeuna bruh-breh narembongan bebeja hayang ka manehna, nyebut na ge si MADU, eh manehna hayang ka kuring nu kieu patut, heeh teu goreng-goreng acan,kadang aneh…..!”

tapi jadi hayang ngudag Pa Oom, naha ngomong naon-naona.
karek nyaho teh basa sanggeus balik ti Bandung, pendak jeung Pa Oom, Kuring nganaha-naha lain dibejakeun. ceuk Pa Oom “Ari Ade terang ti mana” ‘Ti Bi Onah” , “eta Bu Onah dibejakeun sagala, tapi ade : Bu Ai Hayangeun ka ade!” cenah ” Bapak abdi ge hoyong ka Aa ade tapi kumaha abdina tos tunangan, cobi nyariosna sateu acana tunangan moal jadi kieu….! Dasar bodo, meni beak kusorangan.

Di Bandung CURHAT eh diseungseurikeun ku babaturan, komo basa kuring CIMATAAN asa ku ararendah cenah. “MATAK GE ENGKE MAH TONG KITU-KITU DEUI”

CAG EDISI…. BALAKA…, EDISI PAYUN ‘CINTA BUKANLAH HARUS MEMILIKI”
CAAAG DUGI KADIEU…………….PERMIOS

From curhat k’ade, 2008/11/23 at 9:31 AM

Balik ti Bandung teh peuting sanajan hate mah peurih narima kanyataan kieu tapi rek dikumahakeun da kalepatan kuring kabeh ge. Tapi aneh najan peurih jeung sedih tapi hate tetep manteng hayang tepung jeung manehna, teuing da ngenyang wae hate tetep teu bisa dibohongan, sanajan memang ngan saukur bisa nyerangkeun ti kajauhan da teu bisa nanaon deui.
Kersaning Alloh, pas kuring datang ka Sumedang, jebul mobil operasional Puskesmas da supirna mang Aih, dokter Vea ge aya. Kuring ngiring dugi ka lembur. Di taros ku Bu Vea; ah dibejakeun tas ti rencang hoream ngobrolna ge hate keur kieu mah. Jadi ngabayangkeun manehna, hayang teuing kuring tepung pas anjeuna sareng tunangana, poho teu ditanya soal tunangana, lain poho tang dipikir ah matak panas hate, meuning teu nyaho. Da teu karasa nepi ka imah teh, ampir tabuh 09.00 peuting, cape pisan utamana cape hate.
Datang-datang indung mah nanya : “Teu nanaon!”, “teu nanaon, naon deuih”, karek nyaho ku adi dibejakeun kabur, ngubaran hate cenah. Nepi ka kituna, hayang niis keun pikir tapi teu tiis wae, teuing rek teu tiis kumaha atuh sagalana ieu kajadian lain lepat anjeuna, sagala salah kuring coba mun kuring gentle moal kieu. Padahal kurang kumaha indung ka kuring ngomong, ceuk indung teh “Sok, atuh anjangan, datangan ka imahna, wanohan, komo ieu geus ditarima, geus diarep-arep, bisi kaburu kubatur, kaduhung geus kubatur mah!”, Ah, teuing kunaon kuring bet hese, tapi sabenerna kuring kalembur-lemburna mah tapi ngan ukur ngaliwat wungkul. ah, dasar kudu kieu. Tapi bener indung mah merjuangkeun wae. Kurang kumaha, indung mah, ngadeukeutkeun kuring ka Dokter gigi Siska, sok ngiriman dahareun sabalikna Bu Siska ge kitu! tapi kuring na keneh, padahal kuring terang, anjeuna suka ka kuring. Terang teh ti perawat ngobrolkeun jeung sikepna ka kuring memang karasana kitu. Tapi sabenerna kuring bingung. Kanyataana Dokter Silvi ge hayang ka kuring, emut basa teu ngeunah awak, ka Puskesmas, eta ti heula kuring daftar; dipariksana pandeuri ari nu pandeuri ti kuring diheulakeun, aneh da kesel ampir teu jadi. Ngan pedah teu aya deui pasen kuring kabagean. Emut basa asup si Ibu meni dah-dah neng, meni sigana teh teu puguh cabak, dipikir da kuring anu geringna lain manehna.
“Aa Ade teu damang naon?”
Lain lucu ningali dokter samar cabak, neangan stetoskop da poho deui nundana, kuring sabenerna teu ngarti ,”Naha?”. Lain mariksa tensi ge siga nu ngadegdeg dina emutan naha si Ibu teh gering kitu?, eta basa menta buka baju :
“A punten tiasa acuk aa dibuka!”
meni lembut pisan, kuring melong ka si ibu eh, ngomong :
“wios pami aa alim mah”
Kuring seri :“Ari Ibu ade mah hoyong damang, nya mangga wae”,
Da karasa panangana ngaragapan dada kuring ditaleukeumkeun, bener haneut karasana.
Basa obat ge dicandak ku anjeuna,
“antibiotik ieu ku aa seepkeun, kedah seep, teras nu ieu mah biasa tos diserat 3 kali sadinten, dinten senen ka Puskesmas deui!, eh muhun engke ka bumi abdi!”
Kuring teu ngarti naha kudu ka imah si ibu, da obatna ge moal beak sapoe atuh!
Kuring teu datang ka imahna, mung waktos dinten senen konsul ku anjeuna di Carekan:
“Ari aa ade, diantosan di bumi! kumaha obatna diseepkeun?”
‘Adena teu raraos ibu!, antibiotikna teu seep”
“A ade, antibiotik saur abdi kedah diseepkeun! kedah dugi ka tuntas, kumaha mun a ade teu damang deui!”
Si Ibu meni perhatian kieu, jadi risih ka kuring na ge. Mung ahirna ku kuring di teuteup leleb, katingalna jadi tenang.
Eh…jadi ngalantur ka mangsa jauh katukang, da mun teu salah kajadiana teh bulan April 2003 aya raraosan mah dina buku harian kuring, jadi ngangres mun emut kaharita. Dipikir sok teu kaharti, naon alusna kuring?. Bener, asa teu kaharti da rarasaan mah memang teu alus euweuh nu matak pikaresepen, tapi duka numutkeun nu suka mah. Eh, pernah aya nu jujur ka kuring teh, emut waktu di SMA si Euis Awang nyarios : “Ade, Euis suka ka Ade!, suka ku socana!” ah, dina pikir naha bener kitu soca abdi teh pikaresepeun, nyobian ngaca, ah teu aya nanaon …teu, parasaan mah!
Balik deui, di imah Indung mah hariweusweus ngabejakeun, “Tadi Bu Ai leumpang deui malah ningalian ka kamar ade!” ah, kateuing pusing. muru ka kamar ngagoler bari ngaherang nyungsi ka mangsa ka tukang.
Kamar kuring teh pas mayun ka jalan, jadi katingali, mung nu jelas mah ti lebet kamar da nganggo kaca anu teu katingal ti luar, jadi kuring tiasa kanggo ngawaskeun sagala rupina kajadian diluar, da ka idean dina pikir kumaha mun manehna ngalangkung teh di abadikeun, maksud teh di photo da kalaresan gaduh kamera digital. Sajabana ti ngajar barudak kuring muka studio poto digital, dugi ka nyusun skripsi biasa analisis data, ah nu kituna weh nu teu hese. Jadi ka emutan basa mimitina datang kepsek ka imah bari nitah ngadamel silabus, rpp, laporan pertanggungjawaban BOS ah sagala rupana weh, Nawisan kuring ngajar bahasa inggris jeung IPA, sakalian pangajarkeun bapa komputer, eh aya tungtungna “De, daek teu ka si USU”, kuring ngahuleung lain kumaha ieu teh, memang si Usu ngajar di dinya bari kuliah da, malah kalahirana ge apal ping 26 Oktober 1986,. bedana ge ampir 12 taun asa karunya ka si Usuna. Tapi bingungna deui datang Kepsek hiji deui, Sarua nawaran guru, “Daek teu ka Bu Esi..!”
Ya, Allah, ka abdina ge jadi pusing, nu hiji ge can tungtas aya deui nu anyar. Heeh, maksud teh ka Bu Ai ge can nanaon karek ngirim salam, geus aya pikiraneun, jeung kuring lain pameget nu ngolemar mung pameget euweuh kawani, tapi satia teu pernah ka nu lian.
Tapi aya untungna, kuring jadi rea kenalan kepala sekolah, ti mimiti SMA, MA, MI, SD, TK, PAUD jadi babaturan ahirna mah kitu ge ceuk manehna da kuring nyebat bos atuh. Sagala rupana nanyakeun ka kuring, lucu geura kepsek nanyakeun “Ari Kapita Selekta naon?” enyanya ari “KAPSEL” teh naon?.
Balik deui ka Bu Ai, kuring mah mimiti pendak jeung anjeuna salasa ping 26 April 2005 tabuh 07:10 aya dina buku diari kuring, pas keur diluar :
“ Eh,……aya istri anyar panggih, jangkung lenjang, ditiung asa pantes katingalna, da teu ngiceup basa katingal ti payun dugi ka anjeuna leumpang nyaketan kuring”, dina hate : “daekeun teu ka nu kayungyun, mun daek bade di tikah”. Anjeuna disebat geulis enya da istri, tapi lain eta nu maling hate kuring tapi naonna nya? da teu kapikiran, bener teu kapikiran naona.
Mung basa dipayun mah biasa, pas nyaketan kuring jadi tungkul, kuring hayang jelas ningal pameunteuna, eh kalah nutupan dada, teu kuring teu ningali dadana, daek nage, hayang neuteup socana, tapi gagal, keun wae! Ke rek neangan info ti barudak da lain gawe di Puskesmas. Heeh, teu mengkol ka Puskesmas, jadi manehna guru.
Pas, aya budak sakola ditanyakeun “Ari tadi saha?” eh, Bu Ai urang Cipanas, nembe didieuna sasih januarian”, gehel geus lila tapi kuring karek ningali ayeuna! kamana wae kuring harita.
Beurang ngadago manehna balik, da weleh teu pendak, “naha batur mah geus baralik manehna can balik keneh?”…. da panasaran nepi ka tabuh hiji, tetep teu pendak ah, sialan, dasar kudu neangan sorangan informasina..
Sore, pendak jeung muridna kuring ngomong “Pang wartoskeun ka Bu Ai Salam ti Abdi”, mudah-mudahan weh di bejakeun, ari sugan teh moal jadi masalah, eh! manehna ambeukeun ka kuring, nyaho teh basa kamari poe rebo,
“Salam-salam ge meni didugikeun ka budak alit da tiasa kunyalira, budak alit tea kumaha mun comel di carioskeun kamana mendi!!”
Kuring karek nyaho saencana aya kasus jeung guru ngarana Agus, lucuna Agus teh lanceukna Usu tea, jadi pabaliut kieu. Terangna teh ti Endah da adi ngomong ka Endah , emut keneh harita :
“Dah, A ade hayangeun ka Bu Ai!”
“A ade terang wae, Bu Ai mah tos PNS, tapi jalmina JAIM!”, mung aya tungtungna, “cena karasaeun”
Dina pikir karasaeun naon?, naha maksudna ka kuring atawa ka Bu Ai? kuring jadi hemeng. Soal manehna PNS ah, kuring teu aya pikiran kudu PNS, komo keur kuring teu bisa ngabedakeun mana PNS mana lain, da sarua make baju kitu, atuh. kuring suka ka manehna nya suka, eta masalahna sok aneh kadang jalmi. Karek nyaho anjeuna PNS ti Endah. Daek nage kuring suka saprak ningal harita, teu aya embel-embel nu sanes. Endah neraskeun cariosana :
“Agus hayangeun ka Bu Ai, ngomong ka Indung (maksudna Bu Apon da sarua ngajar didinya), SALAM ka Bu Ai!”
Terang kumaha jawabna, “Sanes level ka abdi mah” kitu jawabna ceuk Endah.
Ah, bener kitu atawa rekayasa, atawa kumaha nya jadi ham-ham ka kuringna, rek teu ham-ham kumaha ari kuring tibang kieu, dibanding si Agus mah nya kasep, jauh lah, jentel teu cara kuring. Kuring jadi teu PD, heeh ngaca ka sorangan.
Tapi saprak ditolak ku Bu Ai, Si Agus pindah ka Bekasi jadi guru di Bekasi, malah geus PN bejana. Tapi meunang informasi lain ti Bi Onah, “Ah, lain kitu da cenah salah ngartikeun Agusna, kitu!” ka teuing mana nu bener.
Tapi anu meunang jawaban mah ti Tina babaturan adi, da ku Adi dipegat malah kuring ge aya, isuk-isuk harita teh, ceuk adi :
“Tina, pangnitipkeun salam, ti lanceuk ka Bu Ai, Salam kitu!”
“Ah, Lanceuk teh keur kuring weh atuh meti” ceuk Tina
“Is, moal dibikeun ka maneh mah” ceuk adi, kuring mah seuri
“Heeh, ke dibejakeun”
Beunang jawaban, basa hajatna Pa Dede nikahkeun, harita teh dinten saptu ping 14 Mei 2005 tabuh 10.25 : ceuk adi :“A ceuk Tina Salam A ade ditampi ku Bu Ai, A ade kabumi wae, diantosan pisan, mung omat teu kenging megat di jalan”. Kitu jawabana. Ari Ceuk Adi, “Naha nya, ari ka A Ade mah ditarima???” Kuring seuri “Nya kateuing”. Coba adi sorangan ge teu percayaeun kuring ditarima.
Astagpirullah aladzim, kuring ngusap beungeut, can shalat ieu teh geus tabuh 12.00, teuing hate manteng wae kamanehna, heeh jadi emut kumaha serina, imutna, nyariosna, nepi ngambeukna, polotatana, dalah ngabalieurna, jejebrisna asa ku endah, tapi nu paling keuna kanu hate salilana, “Waktu manehna deku hareupeun kuring” ah, asa kamana angen kuring. Keur kuring mah Bu Ai teh beubeulahan hate kuring (Soulmate), naha??. Sabenerna kuring kantos teu raraos dada sabeulah, pas dada katuhu, geus sababaraha dokter, ti Puskesmas (harita mah Bu Silvi ngalih nyalira ka Cianjur), Rumah sakit, dugi ka dokter praktek, teu…. kantos damang, mung sakedap. Malah Dokter Sukoco mah araleun, ngambeuk panyakit naon cenah, di rontgent da sehat! aneh, naha ieu kunaon, tapi bener karasa panas dada sabeulah…? cageurna teh waktu ping 3 Oktober 2006, “Kuring isuk-isuk karasa dada nyiak”, Ningali manehna ngalangkung, duh kaingetan rek mikeun kado, kuring singkil ngudag anjeuna, pas beunang di Poto copian, ceuk kuring: “Bu, Antosan sakedap!”, anjeuna malik bari imut meni leleb pisan, da ngadadak panas dada kuring cageur asa ngareunah kana dada, meni tiis tepi pisan kana hate, geuning ubarna teh teu pira ku ningali imutna, jeung sasauranana. Najan memang ahirna salah mangsa heeh, kuduna 13 Nopember, dasar. Karek sadar, ah coba mun ti baheula, cageur meureun.
Kaingetan ari basa nepungan manehna kuring teu pernah menta hampura, duuh. Jadi can rengse atuh, kawas naon, siga nu teu boga kasalahan. Jadi boga rarancang isuk juma’ah rek menta hampura, urang tuliskeun. Paling ngadago balikna, mudah-mudahan manehna aya lebet damel.

Episod 3

Hudang teh pas adzan shubuh dan asa tarik pisan atuh kakupingna, diemut rek teu tarik kumaha da Masjid teh pas lebakeun imah jeung sapekerna teh siga nu ngahaja di sanghareupkeun ka kamar kuring. Tapi najan eta sapeker disanghareupkeun ka kamar kuring, da kuring mah jarang hudang, hudang-hudangna mah tang mung kitu bari gegelendeng teh terus menerkeun simbut jadi nya kitu tea sholat shubuh ge jadi beurang, sholatna ge lain sholat shubuh, jadi ”Shubrang” sholat shubuh ti beurang, rek teu beurang kumaha ningali kaluar geus caraang malah geus rea nu lilir liwar. Sigana nu adzan ambeukeun eta deukeut-deukeut jeung masjid meni hese shalat jamaah ge, da basa ngiring jamaah ge rereana mah nu jauh ti masjid, nu hareupeun masjid mah paling-paling imamna, kadang neangan imam ge hese, kungsi hiji mangsa ngadago imam shalat shubuh langkung ti satengah jam tapi teu jebul ahirna suten untung lain kuring nu meunangna da diutamakeun nu geus kolot, nya kapaksa Wa Kana maju, bari jeung teu kadangu babacaana, maklum tos teu aya waosan jadi ngosom, tapi kitu ge daek dibanding nu lain maksud teh imam masjidna.
Kuring geus ngararancang dinten ieu Juma’ah ping 9 Maret 2007, bade naonnya? da balaka mah geus dinten rebo, tuh nya poho deui rek naon. Ke muka buku heula, eh….. rek menta hampura tuh menta hampura ge poho, sigana rarasaan mah salila ieu teu boga kasalahan, heeh ari kasalahan sorangan mah sok poho teuing ngahaja mopohokeun, beda jeung kasalahan batur, da inget wae. Heeh,… contona Bu Ai basa kasus kado tea mimitina ngambeuk, mun tepung teh tuluy ngabaeudan malah jadi molotatan, da inget wae. Aya deui harita basa kuring nuju moto copi, kuring kaluar pas anjeuna datang dianteur ku ramana kana motor, eta ti jauh keneh ge tos baeud, tos nyaketan jadi molotatan bari tuluy ngabalieur tapi tos tebih malik ka kuring, ah nepi ka kituna. Tapi aya carita basa waktos lebet sakola saatosna pere lebaran 2006, bade acara halal bihalal teuing naon hartina halal bihalal teh asa teu nyambung jeung basa arabna. Harita dinten senen sasih nopember, abdi diluar da bade angkat, nuju ngadeg dina teras, anjeuna sumping dibonceng, neuteup ka abdi bari ngahuleung, meureun saha, nembe sadar yen nu dipelong teh kuring, eh……..langsung robih eta socana dugi ka molototan tuluy ngabalieur, kuring ngahuleung beu asa jadi kieu, naon kasalahan kuring atuh ka anjeuna teh, asa jadi kacida siga geuleuh, ceuceub, ah pokona sebel ka kuring teh. Harita mah can sadar kana kasalahan kuring, maksud teh teu acan terang, terang-terang teh basa kenging kartu anggotana, horeng geuning milangkalana lain kaping 13 September 81 tapi 13 Nopember 81. Anyar keneh terangna ge awal pebruari ti Pa Oom da dibawa ku Pa Oom kartuna teh, ku abdi ditingalian malah teras disumputkeun tadina rek dipasihkeun ku abdi mung Pa Oom ribut, ari kartu nu si “Sayang leungit” teuing da Pa Oom mah nyebut ka manehna teh kitu, kitu ge pedah ka kuring, “Teu ku ade?”, ceuk kuring “Muhun ku abdi” nya kapaksa dibalikeun, dipikir jadi seri, ceuk rarasaan teu pira tapi jadi kitu malikna heeh malikna ka kuringna sok tara kaharti kadang maksud hade teu salilana hasilna hade!!, jeung hese rek nebakna hate istri mah. Sabenerna harita ge geus aya rarancang rek menta hampura, dimimitian ku ngintun poto Anjeuna di alus-alus da geus rada terang kana photoshopna, eh….. geus telat!, manehna geus ku batur jadi ngegel curuk. Jadi sedih emut ka harita, dinten salasa ping 20 Pebruari 2007 rek ka sakola. Sumping teh pas nuju istirahat atuh piraku kudu asup narabas ka ruang guru, kapaksa dititipkeun ka muridna, emut harita :
“Jay, ari Bu Ai aya lebet?”
“Aya, nuju di ruang guru!”
“Duuh, lila ngadago mah, kieu weh nitip ieu keur Bu Ai, carioskeun ti A ade!”
“Oh, muhun ke disanggakeun!”
Basa dimasjid barudak ribut bebeja, kieu :
“Bu, A ade nitipkeun ieu kanggo Ibu!”
“A ade na mana?”
“Duka saurna bade ka Sumedang, jadi teu tiasa ngantosan”
“Oh, muhun ditampi”
Budak eta nuluykeun “Ditampi ku Bu Ai na ge langsung di kanu dadakeun, meni gumbira pisan, da teras anjeuna lumpat kaluar sigana bade muka eta, isineun dilebet mah, da lami, datang ti luar sura-seri nyalira!”. “Ari A ade ngintun naon kitu?”. “Ah, budak mah nyaho naon!”. Harita teh kuring geus bungangang, ah ngamimitian deui teh beres, eh teu lila kenging informasi anjeuna teh harita tos tunangan jadi waktos disanggakeun teh nembe sababaraha dinten. Jadi ngalungsar leuleus lungse “lir kapuk kaibunan, lir kapas kahujanan” bener da asa teu aya napsu kanu nanaona, kanu dahar ge jadi teu napsu ongkoh tang tara aya rencangna jadi pantes teu napsu.
Tapi kadang sok hemeng, heeh ari BOGOH sok aneh, enya najan nyeri, perih ge anger weh sono hayang tepung, hoyong ningal wae, janten emut ka kawih Nining Maeda :
“Naon nu dipiharep ti anjeun, jangji-jangji ngan ukur kalangkang”
“Naon nu matak ngahudang kangen ilang sirna teu matak tibelat”
“Naon nu dipiharep ti anjeun, jangji-jangji ngan ukur kalangkang”
“Naon nu jadi tamper kaheman lanca-linci rayungan kagembang”
“Tapi naha geus jauh bet aya deudeuh, tapi naha tugeunah bet jadi endah”
“Ngarep-ngarep tepung deui sugan manjing asih diri nu kamari”
Tah persis jeung kaayaan hate kuring kiwari, kawih eta teh siga nu ngawakilan hate kuring. Sanajan ari “asih kudu manjing mah” asa pamohalan, heeh. Rek teu pamohalan kumaha atuh, manehna geus kacangcang ku jangji sorangan, pan aya paribasa : “hade ku omong, goreng ku omong, ucap teh jangji, jangji teh hutang” komo ieu jeung sagala rupana. Nya kantun ngantosan kaajaiban, tapi kaajaiban eta teu acan kantos nganjang ka diri kuring, teu pernah, bener saumur nyunyuhun hulu nu ieu, duka hulu nu lain mah can pernah kenging kaajaiban, sugan kuring bisa ngapung ngawang-ngawang, heeh da teu boga jang-jang, tah nya kitu, jadi ayeuna mah tos takdir kudu narima, memangna bisa nolak?. Ah, da teu narima ge teu aya pangaruh nanaon ka manehna tetep kabatur. Heeh bener, “Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar, kulak canggeum bagja awak, da geuning kieu jadina” asa lagu eta ge lagu Nining keneh nya?.
Kalah jadi galecok sorangan, teuing bener sok jadi rus-ras bruh-breh, naon-naon nu geus kaalaman katukang, boh sedih, perih, suka jeung bagjana. Dipake ngadagoan mah teu karasa waktu teh, tadi ningal anjeuna ngalangkung dijajapkeun ku ramana. Ah, geus teteg rek megat manehna ke pami mulihna.
Ayeuna kudu kasakola moal lami da, nya kitu tea pikaseubeuleun ngobrol jeung guru mah, boh istrina, atanapi pamegetna mun teu ngobrolkeun nu cawokah ah…..sigana teu rame. Hiji mangsa mah kepala sekolah nanyakeun ka kuring “Boga filem alus teu?, kuring seri, eta teh basa kode keur filem nu teu pararuguh, nya eta lah. Ceuk kuring “Euh,… peryogi pisan?” ,”Eh, enya atuh peryogi kanggo manaskeun?”. Dipikir manaskeun?, manaskeun naon nya?, ari hayang panas mah nya siduru!, atanapi moyan! sanes kitu?. Eta da langsung muru ka imah, “bawa ka sakola!”, coba nu kieu kudu di bawa ka sakola, jadi seri sorangan. Enya, di imah mah eraeun tang ku indung bapa kuring soalna kajadian kamar pinuh jaba dikonci moal boa nyangka nu teu pararuguh bari jeung bener ge. “Nya mangga” ceuk kuring, jadina lalajo teh di ruang kepsek, panto ngahaja ditutupan, “eh… keur anteng nongton, aya nu keketrok, ceuk kepsek buru-buru pareuman. Jadi sibuk sorangan, eh, barang dibukakeun teh pengawas, “Hapunten, bilih kaganggu?’, ceuk Kepsek “ah, heunteu bapa nembe mah pantona nutup teh pedah tadi ka tutupkeun”. Kuring seri, nya kuring kaluar soalna tamu kepsek. Aya we, tapi diemut soal nu kitu teh, sadayana instansi aya, bade di Depag, di dinas pendidikan pasti araya. Da lanceuk ge sok mawa nu kitu beunang ti kacamatan cenah. Emut nuju bade ujian sakola, soal teh dititipkeun di dinas, jadi guru-guru aplusan ngajaga di dinas. Bari ngajaga teh, nya nongton nu kitu padahal di imah ge pada gaduh istrina masing-masing nu tos nikah mah. Tapi paling sebel mun seueur komentar, “waduh, walah, eta nepi ka kituna, bari kumecrek” ah kateuing. Aya deui kajadian di sakola saatosna mukaan nu kitu tea hilap teu diberesihan dina recen dokumen teh, nya pasti aya, teu ical!, eh kabuka ku guru istri kalaresan nuju ngadamel laporan, pas dibuka meureun guru-guru istri nu sanes diwartosan. Terang teh basa lebet, “Lain ari A ade nu kitu ge dicandakan ka dieu, janten virus soalna hoyong deui-hoyong deui mukaan!”, piwarang saha mukaan atuh! Ceuk kuring, “Abdi mah gila ningali ku ageungna!, jadi teu napsu ka nu bapana” saur Bu Tati. He….. nepi ka kituna si ibu, tapi pantes soalna beda model, beda standar! urang mah standar ISO na 10-12, itu mah standar ISO 20-30, kitu meureun. Lain aya kitu standar ISO eta?, “Nya mun euweuh mah ayakeun” ceuk Kepsek teh. Lain maraksa kieu, ah rieut ngobrolkeun nu kitu mah asa kabawa teu cageurna, heeh bener kuduna mah guru teh di gugu jeung ditiru, tapi da guru oge jalmi, jadi nya kitu tea, maksud teh hampuraeun siga nu teu cageur hampuraeun, da memang nu teu cageur atuh disebut hampuraeun mah, tuh nya sok papanjangan.
Kuring ngahaja balik soalna aya maksud eta pegataneun, jaba hujan ngaririncik, barudak mah geus dibubarkeun. Kari guru-guru jeung kepsekna. Di kamar ngahaja ngawaskeun kajalan, bisi manehna ngaliwat kuringna teu terang. Pas tabuh 10.15 katingal anjeuna ngalangkung disarengan ku rencang guruna, kuring buru-buru kaluar, disisi jalan kuring ngahaokan, “Ibu, Bu Ai..!”, Bu Ai ngalieuk sareng rencangna ge sami, langsung aranjeuna liren. “Bu Ai sakedap..!” katingalna anjeuna ragu, soalna aya rencangna tapi ku eta rencangna, dicariosan. “kaditu!” cenah..
Anjeuna nu nyampeurkeun kuring, pa payun-payun pas bade ka tatanjakan bumi abdi, kalah jadi silih pelong silih pencrong, ari geus pahareup-hareup bet ngabetem, lain naon piomongeun ka manehna, “Naha bet laleungitan, picaritaeun nu geus di pilih naon-naona keur ka anjeuna teh”,
kalahka jadi anjeuna nu mayunan, “Bade aya picarioseun naon, nu mangkukna teu acan rengse sadayana?”, katingal lambey anjeuna ngageleter, bari semu ngabalieur, bener katingali pisan soalna kuring teu ngiceup neuteup anjeuna.
Kuring maju salengkah, anjeuna luak-lieuk ningalian bilih aya nu ngawaskeun, padahal di Sakola aya duaan nu nuju ngobrol dina teras, kuring ge kabawakeun ku anjeuna luak-lieuk.
“Aduh, naonnya?…… naha bet laleungitan kieu” ceuk kuring bari tetep panon mah neuteup anjeuna.
“Pami teu aya mah, abdi bade uih wae itu rencang bilih ngantosan lami” saur anjeuna. Kuring muji ka anjeuna sanaos eta lambey ngageleter semu nu kabulusan, ah lain tang lain kabulusan, da kabulusan mah noroktok gado, ieu mah kukurunyudan lambeyna. heeh, muji nyarios ge bentes teu katingali kumaha…kapangaruhan, da kuring mah teuing atuh kieu ge teu bisa ngomong.
“Tiasa abdi ayeuna undur!” manehna nyusul. Duh, jadi kieu naha kuring bet teu bisa ngomong nanaon ari tadi mah haget, ieu ieu piomongeun teh, eh geus pahareup-hareup bet kalabur, sok ku aneh piraku kudu mawa buku catetan kuring mah. Tapi sakitu manehna lila ngantosan naon-naona nu rek diomongkeun ku kuring, manehna teu ngajengkat, maksud teh teu undur sasiku, ngejat satunjang beas ge, bener cicing. Ieu mah sabar ngadago kuring ngidinan manehna undur, teuing sabaraha menit pahareup-hareup, papelong-pelong jeung maneh, da ku kabenerana teh teu aya nu ngalangkung boh mobil, motor atanapi jalmi estu sepi di jalan teh sigana ku Alloh teh jalan harita keur kuring jeung manehna.
Ahirna kuring sadar, kuring moal bisa nanaon ari kieu wae mah, moal aya monyet hideungna, naon deuih hubunganna jeung monyet hideung? heeh, maksud teh moal aya tung-tungna karunya kaanjeuna nu satia ngadago kuring ngidinan undurna, kuring mere isyarat ku “Unggeukan” mastaka, nembe nyarios: “Mangga atuh dikantun” teras anjeuna malik. Kuring cicing keneh ningali anjeuna dugi ka teu katingal dina pengkolan.
Kuring lumpat muru ka kamar jadi ngahuleung dina meja komputer, ngaheruk, bener sedih rarancang nu geus asak teh bet atah deui, teuing ilang kamana!, teuing kabawa ku saha!, padahal sagala beres naon-naona, da teu pupuguh cimata kaluar, kanyahoan teh geus remes.. Eh, heeh kuring sabenerna rek naon tadi teh atuh?, rek ngabejakeun naon?. Buru-buru muka buku, aaaaah, gehel teh teu pira menta dihampura kana naon sagala rupa nu geus dilakukeun ka manehna, tapi naha bet teu inget, dasar kudu manjangkeun carita.
Kuring lila cicing dina meja gawe, mikir bener asa teu kaharti kupikir sok teu kahontal ku akal, naha aya naon di anjeuna?, aya naon di manehna? kunaon sagalana kaku? sagalana beda?. Kieu lamun parasaan jeung hate ilu biung. Cara kieu mah kudu ganti siasat teu tiasa ku nyarios kedah digentos kucara sejen, jadi ka emutan kumaha mun ku serat, mung aya tapina nya eta, seratan kuring mah sesah di aosna, duh jadi bingung piraku kudu muruhkeun batur “Pang nyieun surat keur Bu Ai!” ah, kuriak guyur, reang kamana mendi, jadi kanyahoan atuh. Tulisan kuring mah aneh “Alus alusna mah tapi teu ka baca” emut keneh harita guru Bahasa Indonesia nyarios kitu, ari ceuk guru Sejarah mah huruf Hieroglif basana sangsekerta, padahal nu lares mah huruf palawa basa sangsekerta diemut ku kuring siga “PRASASTI” wae. Tapi aya nu tiasa ngaos seratan abdi teh, euhm… mun teu lepat mah Guru Bahasa Inggris Bu Tita Djuwita. Bu Tita teh ayeuna mah janten Kepsek malah kuring ge sok ameng ka sakola da Adi mah lulusan SMA eta malah meunangkeun guruna sakalian, tapi lucu basa aya acara pentas seni budak SMA, pan abdi ngiring ka Sakola sareng adi, eh….adi nyarios : “A ade aya nu hoyongeun ka A ade!, ceuk kuring “Saha..?”, “Bu Yuli….!” ceuk adi bari nunjuk ka guru nu ditiung caket kantor. “Oh… itu” Ceuk kuring
Bu Yuli teh rencang adi waktu SMA, ayeuna ngawulang di almamaterna. Jadi kaemutan kapengker waktos adi masih SMA taun 97, kantos ka SMA ieu pendak jeung guru kimia jenengana teh Bu Anita urang Tasik, da pas dipayunan ku anjeuna ceuk Bu Anita : “Bade ka saha?”, “Bade ka Meti” ceuk kuring, “Oh……..muhun, antosan!, bari imut, Bu Anita teh, salirana alit, bodas, geulis da. Kuring heureuy ka Adi, Salam ka Bu Anita!, ari sugan teh moal ditarima. Tapi lucu pan sok weh kuring karek yuswa 22 warsih Bu Anita tos 30 warsih. Jadi dosa ngaheureuyan Si Ibu, mung da ayeuna mah tos nikah tapi pami pendak si Ibu sok naros ti payun, anger mun naros teh; ”Iraha A ade bade nikah?” ceuk kuring “Insya Alloh pami Alloh marengkeun”, tuh nya mun ka ingetan jadi nyambung kamana wae, pan keur mikir kumaha cara nepikeuna ka anjeuna, sok aya-aya weh.
Jadi kaemutan kumaha mun diketik wae, nganggo komputer pan seueur fontna, ke dipilih font seratan milih font naonnya? ke ah….. paling wengi ngararancang keur ngadamel serat teh sakantenan milih fontna. Ayeuna mah jumaahan heula, da jumaahan teh abong caket muruna ge sok ahirna, tapi balik pangheulana.
Peutingna rarancang dijieun, sigana moal beres sapeuting soalna bisi aya tulisan nu teu merenah, teu kena kanu dimaksud, jadi di beberes deui, kudu bener. Kumaha mun malikna lain nu dipihareup kalah jadi salah sangka, jadi rieut deui ka kuringna, keun wae rada lila mah, asal pas kitu weh. Surat ieu kudu rengse poe ahad, soalna dinten senen bade disanggakeun.
Rarancang nyanggakeun ge mending kumaha nya, saean siga tadi atanapi ka sakola, duh rieut kieu, ka sakola kumaha?, di jalan ge kumaha?. Ah, pastikeun mulih ngawulang, titik, bade kumaha ge.
Enjingna dinten saptu ping 10 Oktober 2007, teu aya jadwal ka sakola. Paling ge rada beurang bade ka warnet, sugan aya nu aneh. Ari soal nu aneh mah internet gudangna, da sagala rupana nu teu pararuguh aya, sok jadi seri mun wawartos ka kepsek bade ka internet teh, pami wangsulna teh sok ditaros, “Aya nu anyar?” ah, moal boa naroskeun 3gp. Tapi aneh da kepsek ieu mah teu patos resep ka 3gp, cenah, gambarna teu jelas, jadi hayangna nu jelas wae. Teuing dipikir, anjeuna gaduh istri geulis malahan mah ngora keneh da yuswa nage sahandapeun kuring. Kungsi wengi-wengi ngetrokan panto kamar ngajak nongton; “Euh, batur keur aya gawe teh” dina hate kitu ge, tapi teu burung daek, masalahna lain lalajo-lalajo teuing keur kuring mah, anjeuna teu tiasaeun mukana jaba di sumputkeun (Hide), jadi masih bingungeun da dibejaan sabaraha kali ge anger teu bisaeun, malah kalah ka pohoeun teu di “HIDE” deui, atuh isukna aya guru istri nu muka, ah: dasar eh cenah saur guru istri teh, “Da abdi mah nongtona ge dilangkungan!”, “muhun, dipilihan nu ramena!” ceuk kuring, dipikir numana nya ari nu ramena?, mung guru istri mah ngaistilahkeunna teh “PERANG TANDING”, da anger mun dinten kemis teh, “Lah, jadi yeuh perang tanding teh ke peuting”, teuing cenah mun perang tanding maleman juma’ah teh sunat, ah… bener kitu? atuh kuring mah can kasunatan nya?
Enjing-enjing tabuh 07.20 siga Bi Onah liren di jalan, eh paingan pedah aya bapa kuring. Kuring kaluar maksud mah rek nepungan, da katingali ngobrol jeung bapa kuring, pas diteras, kadanguna teh kieu : “Lain, kamarina si SAI (maksudna Bu AI) ngomong ka abdi, A Ade teh keur abdi weh atuh!”, “Maksud maneh SAI” ceuk Bibi, “Muhun, abdi hoyong ka A Ade pan dulur ibu sanes?”, “Maneh teu heureuy?” ceuk bibi teh, “Heunteu, lares!”, “Naha atuh ari bener hayang ka dulur mah make narima lamaran urang Bekasi!”, “Da A Ade na …….” teu ngomong deui si SAI na ge, jadi cicing. Kuring reuwas ngadangu kitu mah da teu kuat lami ngupingkeun obrolan Bibi tuluy kajero deui, cicing di kamar ngahuleung, astagpirullah, lain manehna nepi ka kituna. Heeh, saumurna!, nembe ayeuna aya istri nyarios kieu, da waktu Ibu Nia nu di SMA bade nikah, nyariosna ge “Ade, da kumaha sanes jodo!”, tuh da nyarios kitu asa geunah kana hate kuring. Tapi pami ngadangu kieu mah, masya Alloh : kuring jadi beakeun sagala rupana, seepeun ucap kanggo dikedalkeun, seepeun tinta kanggo dituliskeun, seepeun buku, seepeun ide. Kuring teu terang hate jeung parasaan kuring salila ieu aya dimana?, kuring teu terang kunaon kuring bet nyandak jalan kieu?, kuring geus bener-bener ngantepkeun jeung miceun hiji istri anu hayangna ka kuring lain ngan saukur saheureuyeun, manehna bener-bener mikahayang kuring. Mikahayang hiji pameget anu salaresna teu aya nanaona dibandingkeun sareng Tunangana. Horeng istri anu diarep-arep salila ieu teh geuning manehna, horeng istri anu dianti-anti, dipicangcam beurang jeung peuting keur batur hirup babarengan teh anjeuna!, geuningan istri nu asihna teu kapapaesan dunya, teh dirina, heeh naon atuh nu aya dikuring, rupa teu sapira harta teu boga. Tapi naha sakitu manehna merean, sakitu manehna ngadagoan anu waktuna teu sakeudeung ampir dua warsih, tetep kuring teu sadar! Naha atuh sadarna teh sanggeus manehna ku batur?, naha? Padahal Alloh geus mere ciciren ti mimiti kuring tepang jeung anjeuna, dugi ka anjeuna di Hitbah sagala rupana ngabejaan. Atanapi memang kuring teu pantes nyandingkeun manehna?, kuring teu hak ngengingkeun anjeuna?. Meureun pantesna kuring narima kieu?, Jadi emut ucapan Ustadz, “Alloh mah salamina masihan anu pang saena kanggo mahlukna”, Jadi mun kitu mah kuring………………………? ah, kateuing, tapi memang benar kitu ayana ??????’ Wallahu alam@.

EPISOD 4

Sabenerna kuring teu percaya anjeuna dugi ka nyarios kitu, mun sanes Bibi nu ngabejakeuna mah, coba mun nu lian nu nyariosna!, moal, moal percaya da! ah sapirakuna deui manehna atuh nepi ngomong kitu ka kuring padahal manehna tos dihitbah, sareng deuih tunangana lain pameger jore-jore..
Sajongjongan kuring masih ngajentul dina korsi, tapi da pikiran mah geus meuntas ka waktu nu katukang, ka mangsa-mangsa nu geus ngukir carita kuring jeung anjeuna. Mun emut kaharita, sok ngangres ku kalakuan sorangan. Sabenerna teu kudu kajadian kieu atuh!, teu kudu!. Mun kuring bener-bener merjuangkeun parasaan kuring, jurungan hate kuring, moal dugi ka kajadian pikasediheun kieu. Da sajujurna wae kuring teu pernah bener-bener merjuangkeun kahayang hate jeung parasaan kuring kamanehna, heeh kuring mah salila ieu teh geus nyiksa lain ngan ukur parasaana anjeun wungkul tapi parasaan kuring sorangan. Padahal da teu kudu hese, teu kudu susah-susah pira datang ka imahna cukup atuh, da ieu mah paribasana “ Dikurkur teu diawur, dikere teu di …….”, heeh da emut keneh harita si Teguh muridna mung benten sakola, ari anjeuna ngawulang di SD2, tah si Teguh mah budak SD1, katitipan omong ku anjeuna malah sababaraha kali, kieu omongna teh, “Carioskeun ka A Ade, abdi hoyong terang, hoyong kenal, ku abdi diantosan di Bumi abdi, omat kedah sumping, diantosan pisan”, ah teuing kuring bet hare-hare, padahal hate bungah jeung bagja narima beja kieu teh. Tapi kunaon kuring bet hese pisan ngalengkahkeuna, atuh. kunaon kuring teu bisa mereketkeun diri, “Ieu teh jodo pilihan Alloh keur kuring!”. Ah, Kateuing geuning kieu nasib diri teh taya euih-euihna. Asa kitu keneh! Kitu keneh.
Bapa kuring geus nyampak di teras imah, dina pikiran teh “Tuluy kamana ari bibi?”. Kuring kaluar ti kamar muru ka pawon, kasampak teh indung-bapa kuring keur upleuk ngobrol. Barang jol ge kanyahoan ngobrolkeun kuring jeung anjeuna. Kuring olo-olo teu nyaho, “Ari tadi Bi Onah aya naon Pa?”, Bapa kuring malik jadi nyanghareupan kuring da tadi mah mayun ka hawu, bari siduru.”Eta nyaritakeun Bu Ai menta Ade ka Bi Onah!”, “Heeh, maneh mah bodo, istri sakitu hayangna kalah ka diantepkeun”, ceuk Bi Onah mah “A Ade mah bodo, padahal Bu Ai teh bageur jeung beunghar deuih!”, Indung nuluykeun,”Heeh, maneh mah moal manggihan deui istri model Bu Ai, nepi ka kitu hayangna ka Ade!”. Da boboraah ceuk Indung-Bapa kuring, najan ceuk kuring sorangan ge sarua, “Moal manggihan deui istri nepi kasagala rupana siga ka anjeuna”. Maksud kuring parasaan kuring kaanjeuna sareng parasaan anjeuna ka kuring, tapi ari soal beunghar mah, ah asa teu nepi kadinya. Rek nyaho manehna beunghar timana atuh! Terang imahna ge can pernah, kumaha-kumaha kulawargana, teu terang. Kuring suka ka manehna, ”Clik putih, clak herang” bener kulantaran kuring bogoh, ku titingalian jeung parasaan kuring basa mimiti pendak tea, lamun ceuk basa ayeuna “Aya Chemistrian, waktos pendak munggaran di jalan!”. Suka jeung hayangna kuring ka anjeuna teu didasaran ku, “Anjeuna guru PN, kulawargana beunghar”, heunteu!. Kuring terang manehna guru PN ge ti Endah, kuring terang manehna beunghar ti Bi Onah, tuh ari batur nyaho, kuring sorangan nu hayangna bet teu nyaho. Bapa kuring nuluykeun, “Ari soal jodo mah tang saha nu terang, najan paribasana geus jadi istri batur tapi geuning sok aya kajodokeun, komo ieu karek tunangan!” kitu ceuk bapa teh, ah da nyaho maksudna mah ngupahan kuring. “Matak ge ke mah mun bener-bener hayang, mun bener-bener cop jeung parasaan mah buru-buru ulah diantepkeun model kieu, kurang kumaha ngabejaan indung mah!” ceuk indung nambahan.
Dipikir parasaan mah tara ngabohong, heeh coba mun kuring milih manehna lantaran geulisna, ah da rarasaan mah geulisan Dina, atanapi Ibu Nia nu waktos di SMA jeung kalaresana deui anjeuna ge ngawulang mung di SMA, malahan anjeuna mah komplet nya bageur, beunghar, bodas, pinter deuih da waktu di SMA, rengking kuring mah sahandapeun anjeuna, tapi nem saean kuring. Janten kaemutan ka Endah. Endah ieu mah budak FKG, waktos nuju kos di Tubagus Ismail dalam, bareng Ozos, Handaru, Usep. Harita teh kuring sok heureuy mencetan bel kosan tatangga nu lebetna teh istri wungkul. Eh……. nuju mencet bel, eta panto langsung muka, jadi pas mencet bel teh anjeuna bade kaluar, atuh jadi katohiyaan. Da isin atuh, tadina bade tamada, eh anjeuna nyarios, “Ieu A Ade nya, rencang A Dendi nuju di SMA?”, ceuk kuring “Ieu Endah rai Dendi tea?”, “Muhun, Abdi Endah”, “Raraosan asa langkung geulis, ayeuna mah?” maksud teh ngarayu tambah era, “Ah, A Ade tiasa wae ngarayuna mah!” saur Endah, ceuk kuring” Lares asa benten sareng waktos di SMA”, “Kapengker, kumaha kitu A?”, ”Memang geulis!” kuring jadi ngagonjak! Eh, Endahna….. jadi renya-renyu kekelemesan, semu nu isineun, malah kalah jadi tungkul. Lain kakara muji istri, heeh teuing pedah kanyahoan mencet bel kitu, ah, heunteu! memang geulis tang Endah mah, hideung santen, nyari lah. Sabenerna kuring suka ka Endah, malihan mah kantos nganjang, eh ditarosan ku kolotna, ah panjang teuing pami dicaritakeun mah.
Tapi kadang boga pikiran, “Heeeh, mun bener-bener ge manehna hayangna ka kuring, anjeuna pasti mertahankeun parasaana ka kuring atuh nepi kamana wae oge, da meureun moal ditarima lamarana urang Bekasi teh!”. Ngan malik deui kasorangan, rek teu pantes manehna narima lamaranna atuh!, da sikep kuring ka anjeuna nu teu simpatik malahan jadi tanda tanya ageung keur anjeuna!, naha bener kuring sukana teh atanapi ngan saukur saheureuyeun atawa ngan parasaana wungkul? Anjeunna teu bisa ngajawab da hayang mastikeun, geus sababaraha kali ngirim cariosan kumaha-kumahana ka kuring tapi kuringna teu ngarespon, siga nu ngaapi lainkeun, padahal kurang kumaha manehna ngarep-ngarep kuring, meureun dina emutan teh tibatan ngadagoan anu teu puguh mending anu puguh kitu sigana. Jadi kaemutan kana kajadian ping 23 Januari 2007, harita teh teu ka sakola da ti enjing keneh seueur nu miwarang ngadamel makalah, teu karaos tos tabuh 11:15 da karasana patuangan tos nagih, milarian ka lomari tuangeun teu aya nanaon: “duh, kudu ka payun sugan aya rencang tuang!’, tuluy kaluar nuju di tatanjakan rada ngalamun bari leumpang teh, teu karasa tos aya disisi jalan, nembe rurat-reret, pas ningal ka gigireun palih katuhu, nyampak aya anjeuna malah leumpangna ge ngarandeg disisi jalan beh kulon cakeut pisan masjid ti kuring mah moal tebih ti dua meteran, bari ngawaskeun kuring, semu nu isin malihan anjeuna masihan imut leutik ka kuring da katingali atuh kempot vivina teh. Ku anehna da tara ti sasari anjeuna leumpang di jalan beh katuhu, sok palih kenca wae, ayeuna mah dipalih katuhu? Sigana pas ningali kuring anjeuna ngalih ka beh katuhu. Mung ku STUPID na kuring, heeh manehna teh hayang ditaros, hayang diangkeun da katingali dina sorot socana jeung imutna, ieu mah tos ngareret bari semu ngacuhkeun manehna teh, malik bari rurusuhan ampir satengah lumpat kapayun, katambah tang sabenerna dada mah langsung dag dig dug, ah pokona teu puguh rasa ku ningali anjeuna teh, jadi teu bisa mikir bener!. Tapi diwarung cicing di lebet hayang ningali anjeuna ngalangkung da eta satengah jam ngadago anjeuna ngalangkung teh, nembe katingali, bari rurusuhan, malihan katingal jamotrot, baeud, semu nu ngambeuk, da kaciri pisan socana rada nu bareueus siga nu tos nangis. Lain kuring reuwas, tapi eta tetep teu sadar, yen kuring geus nganyerikeun parasaana. Da tos meser tuangeun buru-buru kaluar. Bener kuring teu sadar yen kuring geus ngaraheutkeun parasaan anjeuna, ah teuing atuh kuring mah kitu! Meureun eta teh pedah kabawa ku lapar, ah kateuing dahar ge teu rengse, da teu pupuguh parasaan jeung hate bet emut ka anjeuna, bet nyeredet, seueul jeung murel angen teh, asa kumaha wae parasaanna dada, jadi teu puguh rasa kieu. Dahar ge ebat, buru-buru lumpat muru kapayun, bari rada satengah nyumput ningalian sugan aya anjeuna, da biasana sok ngantosan mobil teh, calik di warung Ma Iyoh, atanapi di toko onderdil motor, tapi kuring geus kukurilingan teu pendak, ah dasar! Lain asa ku gancang pisan, teu ayana. Ah, anger kuring mah bodo pisan, geus aya gigireun, eh diantepkeun, ari euweuh diteangan! Dasar, cupat jomlo!
Heeh, abdi mah pikaseubeuleun, da harita basa kajadian nu sanesna, abdi teh aya kaperyogian ka Payun, padahal lain aya perlu teuing tapi hayang tepung jeung manehna dan nembe teh katingal ngalangkung sareng Bu Popon sigana bade mulih da tos Bubaran sakola. Kuring ngahaja leumpang payuneun aranjeuna di warung Ma Iyoh, Bu Popon nyarios ka Bu Ai, :”Ai, eta aya A Ade payuneun, tuuuuh, tanya atuh!”, da bari nunjuk kuring ku panangana, Nah da eta mah Bu Ai nyiku Bu Popon pas kenging patuangana, bari nyarios : “Iiiih, gandeng atuh, ngerakeun!” bari teras tungkul nutupan rarayna, kuring ge reuwas da langsung tungkul. Heeh, rek teu isin kumaha da seueur jalmi nu nuju ngantosan mobil. Da pada ngareret atuh, sigana da kuringna tungkul teu rurat reret deui. Tapi bener asa bagja pisan hate ku ningal anjeuna teh. Eeh, jadi kaemutan kucariosan anjeuna : “Naa, atuh tepang sareng abdi teh siga nu sieun, da ku abdi ge moal dinanaon, moal di kerekeb, da abdi ge sami jalmi!”, heeehnya pantes anjeuna nyebut kitu ge, ari laku lampah kuring model kieu mah.
Rarancang bade ka Warnet teh bedo, aah jadi teu napsu! Asa laleuleus awak, jeung utamana mah hayang ningal anjeuna ngalangkung. Tabuh 09.10 jebul Pa Oom ka imah, teuing teu pati loba gogonjakan ayeuna mah, da biasana datang-datang langsung heureuy, biasa sok nanyakeun film alus tea, padahal heeh Pa Oom teh Guru Agama, tapi da meni resep pisan kanu kitu teh! Datang-datang ku kuring langsung ditanyaan. Ceuk kuring ;”Ari bapa nyarios naon ka Bu Ai?”, “Maksud Ade, kumaha?” Pa Oom kalah malik nanya, “Abdi terang Bu Ai tos tunangan” tambah kuring, “Ade terang tisaha Bu Ai tos tunangan?” Pa Oom kalah malik-malikeun kieu, “Ti Bi Onah!” ceuk kuring, “Ah, eta Bu Onah make diwartoskeun sagala!” Pa Oom kalah ngomongna kitu, “Sanes Bapa nyarios kumaha ka Bu Ai?” kuring ngudag, “Biasa atuh kolot mah ngajujurkeun kahayang barudak, bongana Ade mah teu aya ngomong wae, nya ku bapa diwakilan, ngan nyakitu tea atuh, tapi Ade! Bu Aina hayangeun ka Ade!” Pa Oom kalah ngarandeg, ceuk kuring : “Sanes bapa nyarios kumaha kitu?”, Kieu, “Ibu aya pameget nu hoyongeun ka Ibu!”, ceuk Bu Ai : “Saha, bapa?”, “Eta A Ade nu dipayun tea!” saur Pa Oom, Bu Ai ngahuleung ngan tuluy ngomong: “Bapa, salaresna Abdi oge hoyong ka A Ade teh, namung kumaha da ayeuna mah Abdina tos tunangan, cobi A Adena puguh ti kapengker, moal kieu!”. Kuring ngahuleung, paingan atuh heeh, anjeuna basa kuring ka sakola tea nyarios, “Da, Pa Oom ge tos nyarios!”. Ari Pa Oomna ngomong kitu mah pantes atuh, tapi tang kitu ge aya maksud hade hayang ngajadikeun kuring ka anjeuna, sanajan telat ge.
Ningali anjeuna teh tadi sateu acana lohor!, ah, ngan bisa kieu weh sigana! Eh, soal tunangan anjeuna aya nu nyebatkeun damelna janten Polisi, da ramena eta, tapi nu pasti mah ti Bi Onah cenah pagawe BKN di Jakarta, tuh nya jauh bedana ge, asa jauh kalangitna anggang bulan jeung bentangna, mun dibandingkeun jeung kuring mah heeh, kuring mah sakadar tukang ngajar, ngan resep wungkul tibatan laleungitan paroho deui elmu nu kungsi diteuleuman teh, mending di turunkeun ka nu hayang nyaho, kitu maksud kuring mah.
Ngararancang surat teh jadi robah topikna, cara kieu mah jadi nuluykeun caritaan kuring waktu poe rebo tea!, eta surat dibulak-balik sababaraha kali, diganti deui, soalna bisi kumaha nya?. Peutingna terus ngabebener redaksina, diketik teh jadi tilu lambar folio, lumayan panjang, padahal tang tadina mah rek nambah deui mung karunya macana atuh panjang teuing. Surat teh dianggap rengse poe ahad 11 Maret 2007, tabuh 21.20: tobat eta nyieun meni meakeun waktu kitu, pantes atuh di bulak jeung dibalik, jeung nyieun na ge dina waktu nu rineh, teu maksakeun teuing.
Poe senen ping 12 Maret 2007, rarancang geus asak ke mun manehna balik, da pas tabuh 08.10 katingali anjeuna ngalangkung. Ti saprak anjeuna tunangan da ka Sakola teh sok telat wae, sok aya tabuh 08:30, malah tabuh 09:00, sigana bener embung tepung jeung kuringna teh. Da biasana mah tabuh 07:05 sok katingali, eta mah waktos nu kapengker atuh, ayeuna mah bongan kuring nu diarep-arepna pikaseubeleun. Tabuh 11:32 geus tatan-tatan di jandela ngawaskeun kajalan bisi manehna teu kanyahoan ngaliwatna, eh bener weh nepi ka beak buburan barudak sakola Sanawiyah baralik, manehna teu ka tingali, duuh naha kamana atuh?, atawa manehna ti heula balikna! Pas kuring keur ka sakola kitu?, ah dasar, poe senen ieu bedo!.
Surat ieu kalaksanakeun dipasihkeuna teh, Dinten salasa ping 13 Maret 2007 tabuh 10.50, harita teh kuring keur aya di kamar, katingal anjeuna kanu motor, duh paingan teu kanyahoan atuh da tabuh sakieuan balikna jaba kanu motor!. Kuring buru-buru neangan surat, diselapkeun kana buku meh teu ka tingali nyanyandak surat lantip pan kacirina. Kuring muru ka payun, rurat reret dimana anjeuna lirenna teh, eh pas di toko onderdil motor, mung siga calik duaan katingalna istri deuih, saha nya? Oh, Bu Etik geuningan, Bu Etik mah guru Agama mung ngawulangna di SD1, janten beda sakola. Katingalna anjeuna upleuk ngarobrol. Kuring muru beh tukang, jadi jebulna teh pas gigireun beh kenca anjeuna. Sabenerna kuring ham-ham asa kumaha nya, bade masihkeun ieu serat teh, heeh! Tapi mun kieu wae moal nyahoeun nu sabenerna atuh! Nya bari jeung aya parasaan isin ge, kuring leumpang muru ka anjeuna, pas katingalieun teras kuring ngarandeg bari nyarios, “Bu Ai, punten sakedap!”, tapi manehna cicing siga nu teu ngarespon, euhm pantes eraeun sigana ku Bu Etik, sakali deui kuring ngomong da dina pikir mun manehna anger kitu was, bae kajeun bedo kitu dina emutan teh, “Bu Ai, Tiasa teu sakedap, punten!!!” ceuk kuring. Ayeuna mah ngarespon mung katingalna siga ngambeuk da ka ciri dina rarayna, malah socana ge jamotrot! Anjeuna muru kuring bari nyarios, “Sakali deui, Abdi teh tos tunangan! Cing kedah ngartos atuh!” bener lucu katingalina nu ngambeuk satengah hate, da bari muru kuring tapi tuluy ngarandeg sorangan bari ngareretan ku juru socana ka Bu Etik, Bu Etik malik olo-olo teu terang. Anjeuna neuteup kuring, ku kuring dibales, kalah jadi papelong-pelong, kuring imut leutik, eh anjeuna ngabalier bari anger jamotrotna, kuring ngangkat ramo, “Ibu mung sakali ieu wae!”, “Bade aya naon atuh?” manehna malik nanya, “Abdi nyanggakeun ieu serat kanggo Ibu, tapi nitip kedah di aos ku ibu dugi ka rengsena, saterasna mah teu langkung ibu wae bade dikumahakeun, da tos janten milik ibu!” bari muka buku tea, da surat diselapkeun dina buku, eta surat teh can diasongkeun ka anjeuna nembe dicandak tapi ku anjeuna dicandak nyalira tina lebet buku, kuring ngahuleung. Da eta ku anjeuna langsung dilebetkeun kanu Tasna, Bu Etik masih malik, malah siga nu ngalamun. Anjeuna teras mulih deui calik sareng Bu Etik ngan teu galecok ngobrol deui, ayeuna mah jarempe pisan, siga nu ngartieun Bu Etikna. Ari kuring bet ngahuleung cicing sajongjonan mah, melong ka hareup jadi ngalamun, kasima kana kajadian bieu, heeh asa na ngimpi wae, coba mun kieu teh baheula atuh. Manehna moal jamotrot kitu, heeh meureun isin ku Bu Etik, sigana pajarkeun geus tunangan tapi ngalayanan kuring, heeh da geus jadi rusiah umum di guru-guru mah soal kuring jeung manehna teh, ngan ku sabab kuringna atuh, jadina kieu teh! Da sadar-sadar teh kuningali anjeuna malik ka kuring bari molotot, meureun nitah balik buru-buru! Jadi mesem, ah hirup aneh, najan anjeuna ambek ka kuring tapi anjeuna tetep nyaah!, harianeun teuing diri kuring, istri bageur kieu dipiceun, diantepkeun! Heeh, cing atuh robah.
Sabenerna eusi surat eta teh sakaligus ngawaler carios anjeuna nembe, Kieu lebet serat teh :

Kanggo Ibu Ai Siti Nurjanah

Assallamualaikum wr. wb
Ibu hapunten pisan ade kumawantun ngintun serat ka ibu, padahal Ade terang ibu teh parantos tunangan, hapunten sateu acana. Sareng deui Ade nyeratana nganggo di ketik sanes kirang sopan, namung kumaha nya seratan ade mah sesah diaosna, da mun ibu kantos sakelas atanapi sakuliahan sareng ade pasti terang. Waktos nuju di SMA dugi ka kuliah di kimia, hasil ujian ade mah kantos di uihkeun deui/dipampangkeun disekretariat ku dosen saurna ”Teu ka aos kedah di tarjamahkeun ka huruf balok”. Janten ibu kedah ngamaklum wae.
Maksad ade nyeratan teh, salaresna mah neraskeun cariosan Ade dina dinten Rebo waktos ade ngadongkapan ibu di sakola, kumargi katingalna waktos ibu ngawulangna ka contang ku dongkapna Ade. Salaresna waktos Ade nguping ibu tos tunangan teh dinten salasa ping 06 Maret tabuh 21:02 wengi ti pun adi da nembe wangsul ti Bi Onah, saurna ”Ibu tos tunangan malihan saurna teh teu acan lami”. Terang teu ibu paraosan ade harita, janten teu puguh raraosan, mastaka lungleng, ah teu puguh raoskeunna, dina emutan teh : ”Duuh…..paingan ade tadi enjing teu janten ka Bandung”. Rarancang teh enjing-enjing Ade bade ka Bandung. Tapi teu acan tebih, naha kunaon hate jadi teu pararuguh, siga aya nu leungit, siga aya nu tinggaleun, hate seuseuitan, asa aya nu kosong dina lolongkrang hate. Ade liren heula ngemutan naon-naona bilih aya nu hilap tapi da teu aya, naon atuh? Bade aya naon?. Naha aya naon, bet jadi kieu? ciga nyarek teu kenging ayeuna ka Bandung, da diteraskeun ge matak kumaha onam. Ade wangsul deui ka Bumi, tapi eta paraosan da teu robih rasa ngalongkewang asa jauh panineungan. Dugi ka pun rai sumping ngajak ka Bi Onah Ade nolak margi aya padamelan. Sumping-sumping teh nyarios ”A Ade Ibu Ai teh tos tunangan!”, ade teu tiasa nyarios lelembutan Ade duka kamana, padahal Ade tos ngararancang bade nyarios ngedalkeun eusi hate nu dipendem salami ampir dua warsih ka ibu teh pas dina milangkala Ade da sababaraha dinten deui : ”dina hate, naon bae dina bade di tampi atanapi di tampik, Ade bakal nampi!” tapi kanyataan memang sapertos kieu, ibu tos aya nu nyangcang. Paingan hate teu pararuguh, paingan Ade teu janten ka Bandung geuning bakal aya wartos kieu. Terus terang ade ngarepkeun eta wartos teh lepat, atanapi bohong atanapi saheunteuna nyumangetan manah Ade kanggo saenggalna ngedalkeun eusi hate, anu salami ieu teu tiasa kedal. Ade ngemut kedah buru-buru nepangan ibu, kedah klarifikasi naha lares atanapi lepatna. Sawewengi ngemutan naon bae picarioseun kanggo ibu, tos disusun disimpen dina mastaka naon-naonna nu bade dikedalkeun.
Enjing ka tingal ibu ngalangkung, Ade enggal ngabujengan ibu. Waktos di sakola da bade kakelas teu janten. Ade uih deui ka jamban tadina bade wudu, niiskeun pikir nguatkeun kawani nembe ade tiasa. Ade ningal pameunteu ibu, salaresna hate Ade bingah ningali ibu nyambutna ku pameunteu sareng soca anu sanes biasana, tapi Ade bingung kumaha mitembeyana, naon ucap nu kedah di kedalkeun pangpayuna, jabi ibu nyarios wae perkawis waktos ngawulang ibu, tambih laleungitan wae. Tapi Alhamdulillah kabekuan tiasa cair, ibu gancang ngartos. Tapi Ade ningal cincin dina ramo ibu, Ade janten balueung geuningan lares ibu teh tos tunangan.
”Kanyataan ieu teu tiasa katampi tapi kedah ditampi ” ku Ade. Salaresna ibu teu adil ka Ade,”Ibu hakim nu tos mutuskeun perkara tampa nyuhunkeun kasakitan ngabela”. Perkawis waktos Ade nyanggakeun kado milangkala ibu anu di tampik ku ibu, ibu teu kantos naroskeun ka Ade. Da maksad Ade mah ieu teh janten awal nambihan sumanget kanggo lengkah ka payuna, da kado ieu teh minangka ”Surprise step”. Da dina emutan Ade mah dina laresna, kahoyong mah ibu teh nyarios ”Terang timana? Nuhun kana perhatosan, ku Abdi di tampi!”. Dina lepatna, ”Ieu lepat, kapingna sareng sasihna, kedahna kaping …… sasih……” eta anu dipiharep ku Ade, tapi ibu langsung ngambeuk wae, malih dugi ka saterasna mun tepang sareng Ade, ibu janten baeud, ngabalieur, miceun pameunteu, malihan dugi ka molototan. Ka Ade teh siga ningali naon wae, Ade bingung, lengkah Ade tos pegat, Ade teu tiasa deui kedah kumaha, padahal eta teh lengkah mitembeuyan nu salami ieu Ade teu ngalakukeun nanaon, Ade janten putus harepan, ”Ya Allah Ade kedah kumaha!”, ibu teu terang yen ngarancang kado kanggo ibu teh nyeepkeun waktos bulak-balik, kado teh tos dirarancang waktos ibu Sareung Ade tepang di Lapang awal September nuju acara Voli, ibu di payuneun Ade waktos harita ibu nyanyandak Buku Teks Matematika. Salaresna Ade hoyong nyaketan ka ibu hoyong ngobrol, hoyong ngabagi rasa. Tapi ibu kaburu mulih, salaresna Ade kesel ku diri nyalira kunaon sareung kunaon wae!.
Minggon kamari Ade bade nyanggakeun photo ibu hasil susulumputan, tos lami bade disanggakeun. Waktos disanggakeun ibuna nuju istirahat kapaksa disanggakeun ka murid ibu da Ade aya kaperyogian ka Sumedang. Photo ieu waktos ibu mulih ngawulang saatosna lebet tina libur boboran, ibu nuju silaturahmi. Kalaresan Ade gaduh camera digital, ku ade photo ibu di edit janten latarna benten ti aslina. Maksad photo ieu disanggakeun teh Ade iri, syirik, kabita, sareung rea-rea deui ningali ibu kitu, da ka Ade mah jauh teuing tepang ngabalieur, jamedud, atanapi molototan. Ade sedih, ade kedah ngadu, nyarios kasaha kana sikep ibu. Malihan pun biang mah kantos nyarios ka Ade, ”Ade, ibu Ai teh bageur tadi ge tepang naros!”, cobi ku ibu emut bade teu sedih kumaha Ade, ade ku ibu disangki naon atuh? ade teh gaduh kalepatan naon?. Salajeungna hapunten ade tos maling-maling moto ibu, sanes aya niat teu sae dina manah Ade. Photo ibu di simpen di Komputer dijantenkeun Background sareng mun kangen teu tepang sareung ibu, photo ibu tiasa jadi ubar kasono. ibu tos dijantenkeun background dina hate, dina emutan, dina paraosan, dina lelembutan Ade salamina. Tiap kulem Ade ngadu’a mugia sikep ibu tiasa robih. Tapi robihna sikep ibu geuning kedah ku jalan kieu.
Ade emut waktos Libur lebaran taun 2005, ibu katingal aya ngalangkung dijalan, Ade reuwas ibu aya kadieu. Ade geuwat dangdan da bilih ngisinkeun. Ade ngudag ibu tapi ibuna teu aya duka kamana, Ade ngantos dugi ka sonten teu aya wae naha ibu kamana, Ade Sedih, pisan. Handeueul teu buru-buru ngudag moal kieu. oh..muhun ibu ade terus terang gara-gara Ade hoyong ka ibu, Ade janten nyobi deui kanu motor da tos lami teu momotoran, saba’dana kajantenan Ade nabrak angkot di Gasibu, ti harita Ade trauma dugi ka ahirna, Ade mutuskeun kedah tiasa deui kanu motor, da bumi ibu teh tebih, teras Ade nyobi ngalangkung kalembur ibu susuganan tiasa tepang sareng ibu da ngahaja lalaunan tambih jalana alit, tapi tos sababaraha kali teu kantos tepang sareng ibu, bade naroskeun masih aya paraosan isin duka gengsi.
29 Juli 2005 dinten Juma’ah, waktos acara nikahna raka, pun Uwa nyandak mobil dipayuneun sakola da bade mulih, tadina Ade bade ngiring, eh saur pun biang, ”Ade itu ibu Ai di sakola!”, ade ningali ibu di teras sakola eh muhun, ibu katinggalna semu nu isin sareng siga nu reuwas ningali ade!”. Naha da teu pupuguh mastaka janten nyiak, dada degdegan, reuwas mung nahan paraosan nu teu puguh rasa dag-dig dug padahal nembe ningali, buru-buru lebet ka mobil, tapi ade robih niat, kaluar deui ti mobil. Ade ngareretan milarian ibu di sakola tapi naha teu katingal!, Naha janten teu aya!, Naha dimana Ibu?, dina hate nyarios duuh, kamana ibu! Eh, nuju ngahuleung ningal ibu kaluar ti gapura sakola, Ya Allah, ade janten kapanggih modal jadi isin geuwat nyumputkeun semu, padahal hayang patepang hayang nyarios, tapi naha kaluarna bet sikep kitu. Diemut ku ade sikep ti nuju SMA, kuliah dugi ka ayeuna ka istri nu dipikahoyong teu robih saur ibu Nia waktos di SMA ”Ade itu keterlaluan dalam menjunjung tinggi gengsi”. Ade nembe sadar, saatosna terang ibu tos tunangan, ade tos kailangan istri nu jadi lamunan, nu jadi lalangse hate, nujadi hareupan, nu jadi kembang impian, nu jadi implengan siang wengi. Ayeuna malati tos aya nu boga. Ibu nu tos ngarobih ade, ade nembean nyarios suka, cinta kahiji istri langsung ka jinis.
Ucap Ade urang janten rencang wae waktos Ade nepangan ibu di sakola, salaresna kecap nu gampil di kedalkeun namung sesah dina praktekna, kanggo sadirieun Ade mah. Ka emut ku Ade salami ieu, ti saprak Ade tepang sareung ibu, Ade tos katarik ku ibu. Ade terus terang Ade hoyong, Ade suka, Ade bogoh ka ibu,… tapi Ade teu terang kumaha carana, Ade kaku, salami eta Ade kasiksa ku paraosan Ade nyalira. Kantos kajantenan waktos kapengker, ningal ibu ngalangkung. Ku Ade di teuteup dugi ka ilang dina pengkolan, Ade lumpat ka payun milarian ibu, dugi ka ampir geubis, Ade ningali ibu dugi ka ibu lebet mobil leungit ilang ti kajauhna. Da mulih ka bumi teu karaos kaluar cisoca?, Ade teu ngartos kunaon bet teu pupuguh kaluar cisoca padahal Ade teh pameget….?
Kamari saatosna yakin ibu tos tunangan, Ade langsung ka Bandung, da teu karaos soca bareueus. Dina emutan aya patarosan ”Naha, Ade kedah ngalaman micinta ibu, ari hasilna kedah kieu?”,”Ade cinta ka ibu kunaonna.??”, Ade curhat ka rencang di Bandung ”Eh, saurna teh kedahna mah tos imun”, masalahna teu aya vaksina. Ibu kanggo Ade mah, istri nu teu aya babandinganana Ade ngarandapan ngageterna dada upami tepang sareung ibu, kakuna salira, serba salah sareng geteran aneh nu teu kantos karandapan sateu acana. Tapi ibu oge sakaligus paling kejem sareng tega ka Ade, ibu teu kantos masihan penjelasan waktos di sakola kunaon sikep ibu bet kitu, ibu teu kantos masih kasempetan sakeudik ge ka Ade. Ibu salami ieu tos nibankeun ku rupa-rupa katugenah, kapeurih sareng tanda-tanya ade ka ibu, ku naon ibu tega nibankeun sadayana ka ade, anu teu terang naon salaresna kalepatan ade ka ibu da raraosan mah maksad ade teh sae mung katampina kitu, tapi ibu ku ade sadayana di tampi, Ade sadar ”Cinta teh sanes hartosna kedah ngapimilik”. Tapi salamina, Ade tetep micinta ibu, sanaos Ade teu terang walerana. Ibu nu paling dipikacinta ku Ade salamina, ”You’re All I need, You’re My Everything”. ibu wilujeung wae …….!

Wassalam,

Ade Kayungyun

EFISOD 5

Rarasaan ti poe ka poe, ti waktu ka waktu teh asa nyerelek, asa teu karasa. Raraosan asa kamari taun 2005, rarasaan asa kamari kuring patepung lawung paamprok jonghok jeung anjeuna teh, heeh ayeuna geuning geus rek walimatul ursy na, malah inget kuring uleman ka hiji walimatul ursy batur, eh..ayeuna tepung geus nungtun buntut, geus boga turunan, teu karasa! Raraosan asa ngora keneh, Anak lanceuk nu kamari SD ayeuna geus SMA, geus parawan. Inget waktu keur kuliah harita teh ping 04 Nopember 1995 kuring ngajak Ozos, Maman, Nunu, Pinem, Vai ka lembur, pas lanceuk babar anu katilu, ayeuna geus kelas dua SMP. Bener waktu mah teu bisa ngadagoan. Kamari poe rebo teh ayeuna geus tepung jeung rebo deui, teu karasa heeh rebo kamari kuring nepungan bari balaka tea.
Tapi poe rebo ayeuna mah manehna teu katingali asup da nepi ka tabuh 08.30 geus teu jebul-jebul, kamana nya? Ah ka imahna teang bisi kumaha onam kitu! Teu lucu kuriak diadat ku kolotna! Teuing pikiran jadi hariwang kieu, heeh inggis manehna teu damang teh gara-gara surat ti kuring! Meni GeeR kitu boa teuing aya kaperluan lain, nu ngadadak! Lamun GeeR teh jadi emut ka Dewi nami aslina mah Dewi naon nya? Ah pokona Dewi, ceuk Dewi cenah da lain gede rasa, tapi gede rahul, heehh eta teh bener da gede rasa mah aya positifna jadi nambahan kawani, ari gede rahul, wah jadi nambahan dosa! Rek teu nambahan dosa kumaha, ngaku-ngaku geus kawin, padahal istrina ge kamana deuih, ceuk Maman mah diangon keneh, dipikir siga sapi diangon. Tapi bongan sorangan daek dirahulan ku babaturan, inget da basa babaturan kalembur ngabejaan rek nikah, warsih 98 pami teu lepat mah. Cenah dewi tos nikah, malah geus boga budak dua kembar! Dina pikir bener kitu, jadi hayang terang. Coba ditanyakeun langsung ka anjeuna, ”Sanes saurna Dewi tos nikah, meni teu ngawartosan!” ceuk kuring, “Ari Ade kedah ngawartosan ka mana, da teu terang ade aya dimana?” kitu jawabna, “Dupi ari caroge mana, teu dicandak?” ceuk kuring, jawabna teh “Ade, da caroge mah nanaonan nganggo dicandak sagala!, “Ari putra?”, “Nuju, bobo!”. “Atuh, ningali photona!”, “Teu acan di afdruk”, ah, jadi kieu bener kitu? Dasar sigana rahul tah info ti babaturan teh. Kukuring dibales, basa warsih 99 da harita adi nikah, di bejakeun kuring nu nikahna, pokona manehna ge dibejaan sugan datang, ateun teh heunteu, da bongana cenah teu aya undangana kitu omongna teh, inget basa tepung beak lebaran harita teh warsih 2000! Manehna nanyakeun istri kuring, “Ade, mana istri ade teh, kunaon teu dicandak teu ditepangkeun?”, “Nanaona dicandak sagala kabeurat-beurat, biasa pameget mah meh katingalna siga bujangan keneh pan bisa milarian deui gandengan nu sanes, sugan payu!’ tembal kuring teu euleum-euleum ngabohong teh. Tapi eta anjeuna percanten soalna kuring nganggo cincin dina ramo kuring lumayan lah beuratna ge 4,5 gram pamere adi. Ari cingcin teh jadi emut ka Neng Nia waktu di kelas masihkeun cingcin emas 2,5 gram tapi saurna mung 18 karat, dibikeuna ti si Aji Sping di anggo, saur Nia teh, “Ade sae katingalna!”, “Muhun, tapi asa kirang pas”, “tapi da di Abdi mah pas!”, “Meureun ramona garede” ceuk kuring heureuy, lucu mun neng Nia diheureuyan teh sok beureum vivina keur bodas teh, tapi resepna ku socana cureuleuk. Da tara petot neuteup anjeuna.
Nuluykeun tadi “Ade gaduh photo istrina Ade? Cobi ninga!” anjeuna neraskeun, “Is, nya puguh piraku atuh teu dicandak lumayan keur nyingsieunan beurit!” bari tuluy ditembongkeun photo hiji istri dina loket kuring, “Ade, geulis kieu!”, “Nya, puguh da istri atuh!”, “Saha, namina?”, “Kania Dewi”, haaaaa…. jadi nambahan wadul kieu kuring dasar. Ngarana ge gabungan ti Neng Nia jeung Neng Dewi, jadi kahayang mah kuring teh bisa ngadahup ka Nia jeung Dewi disingkat jadi KANIA DEWI. Naon basana teh dicandung, dimadu kitu sebutana!, tapi cenah teu aya istri nu hoyong dimadu da hoyongna mah diracun!, Ah ceuk saha? Aya, malah rencang kuring di SMA wastana “Lilis Komala Dewi”. Harita “Saha istri nu hoyong dicandung?” kuring nanya, ceuk Lilis teh : “Lilis wantun!”, “Lis, nu bener, piraku daek dicandung, wawanian?” ceuk Dian Maya rada hemengeun ku jawaban Lilis, ceuk Lilis teh : “Nya, wios da nu daekna Lilis sanes Dian!”, langsung cicing Dian Maya na ge. Eh, muhun Lilis teh ayeuna teu jadi dicandungna mung digentos ku gaduh “Putra kembar dua” tuh ku Alloh mah diganti lain dicandung. Ari anjeuna teh lulusan fakultas kedokteran UNDIP, inget harita ka Handaru da pan neraskeun ka Undip: “Ru, tepungan Lilis di jalan Kinjelan kitu ah ka teuing, nomor sabaraha nya poho”, teuing sigana teu kungsi ditepungan.
KANIA jeung DEWI teh sabenerna ku Allah diijabah tapi lain ngadahup ka kuring, maksud kuring teh nikahna bareng bulan April 2001 rarasaan mah malah profesi carogena ge sami, mung Dewi ti payun nikah, Nia ti pengker benten sabaraha dinten, jadi lain KANIA DEWI tapi DEWI KANIA, bener pisan pan ondangana DEWI ti heula terus KANIA, tapi kuring mung tiasa ngaluuhan ka nikahna Dewi dan Kania mah kaburu namru, gering teu cageur saminggu, jadi harita teh kuring tamada ka neng Nia, hapunten nu kayungyun teu tiasa ngadongkapan lain ngahajakeun teu dongkapna mung kujalaran teu raraos salira duka manah ieu teh, “Teu sawios” saur anjeuna teh.
Eh, aya terasan cariosanna harita teh anjeuna naroskeun, “Ade, kunaon ari ade wawantunan nganggo nikah sagala?” kuring ngahuleung, naon maksudna?, sigana kuring ulah kawin kudu ngajomlo padahal memang can kawin. Ah, kateuing da ti harita manehna maksa rek ka imah kuring hayang tepung jeung istri kuring, nu sabenerna duka saha atuh istri kuring teh, mudah-mudahan wae aya nu daekeun kanu kayungyun. Sabenerna kuring suka ka dewi teh ku sorana lah halimpuna, da mun nyarios teh, “Ade, nuju naon!, Ade nyariosna tong di telepon ka bumi atuh!’ asa jeung neng nia ngobrolna, da sami atuh “ Ade nuju di Sumedang, ka Bumi Nia atuh, diantos!” tuh jadi kania dewi deui. Ah, teuing eh hapunten sateu acana raraosan aya budak 94 nya nu namina Dewi Kania? Hapunten bilih lepat alamat. Kuring bingung kumaha mun manehna bener hayang tepung jeung istri kuring terus maksa kuring ka lembur, datang-datang teh da ade mah teu acan nikah, wah karunya teuing. Kungsi kuring nelepon bebeja tong jadi ka lembur teh nuju aya masalah, maksud teh masalahna can boga istrina oge. Eh cenah “Teu sawios pan bade ka ade ke ping 12 Maret”. Aduh, kumaha nya?, ah teuing geus weh balaka meh teu jadi, kitu weh, maksud teh ngomong nu sabenerna yen : “Sabenernya aku padamu teh mencintainya!”, Lain kitu kieu “Saenyana mah Ade teh teu acan nikah da nu nikah mah pun adi”. “Ade, dugi ka kituna ka abdi!, atuh ade Kania oge lepat?” walerna. Heeeee, ah heureuy hate ieu mah, moal pibenereun. Tah harita GeeR teh lain gede rasa tapi gede rahul, tapi bongan sorangan ngabohongan jadi weh dibalesan deui kukuring ku cara nu sarua, tapi memang teu ngeunah geuning ceuk saha eta teh. Ari ceuk babaturan mah ade deui daek dirahulan! Nya kateuing make percaya sagala deuih..
Balik deui jauh teuing carita teh, basa bubaran sakola ge teu ningal anjeuna mulih. Bener manehna teu asup kuliah eh damel. Eh, nini ripuh, jadi weh ti kamar di pindahkeun ka tengah imah, sigana moal lila deui boga nini teh, heeh ningali ku sareatna da geus teu asup sangu. Da indung mah kemit sorangan sapeupeuting. Nepi ka isukna. Kuring mah nya ngasor-ngasor dahareun.
Poe kemis, poe pasar ayeuna teh tapi manehna lebeng teu datang damel, jadi jeung poe ieu teh geus dua dinten, bener kuring jadi hariwang inggis ku bisi rempan ku sugan, sieun pedah lantaran kusabab kuring, ah dipikir deui batur mah geus aya nu ngurusna naha make hariwang sagala. Puguh mah ngahariwangkeun nini, tapi da rek kumaha deui da geus kolot lain ubaraneun.
Bener weh, bada isya ema ninggalkeun teh, kuring ngabejaan lanceuk, nelepon uwa. Uwa akhirna datang tabuh 01, janari datangna. Isuk-isuk nguruskeun nanaon, eh rek shalat katingali anjeuna sumping sareng ramana da ningalian ka imah kuring. Adi ngomong tadi aya Bu Ai malah ningalian, meureun aya nanaon rea jalma ngaliud kieu? Sigana, piraku kudu ditanyakeun. Da balik ngurebkeun teh rineh heula terus beberes da rea tamu nu datang.
Rebo, 28 Maret 2007 isuk keneh datang pa Oom rek ngeprin, datang-datang langsung ngomong Ade Kayungyun, kuring seri, Ceuk kuring “Bapa terang ti mana Ade Kayungyun?”, “Euhm, ti urang kaler!, ti Bu Ai cenah Ade Kayungyun!”, kuring nyerengeh, kitu mah surat kuring teh dibaca ku manehna ari nepi ka ade kayungyun mah, soalna basa adi maca surat eta ceuk adi teh, “Ah, Bu Aina ge moal daekeun macana panjang kieu mah!” dipikir memang pantes atuh da 3 lambar folio eta teh diketik, coba mun ditulis wah cape macana ge. Ari soal ngaran Ade Kayungyun sok jadi aneh maksud teh sok digeuhgeuykeun tapi sigana Bu Ai ge nanyakeun ka Pa Oom, soal ngaran kuring memang teu aya nu terangeun kaasup babaturan kuliah. Da ceuk adi mah naon ade kayungyun muji sorangan, Yeuh, nya kusaha deui di puji iwal ku sorangan batur mah paling ngajejeleh, eta teu ilahar jeung batur. Ah, naon deuih sok ngaran Usep Solehudin, memangna usep teh saleh, goreng adat kitu, da maksudna ngaran teh du’a jadi ngaduakeun mudah-mudahan saperti ngarana! aya deui, atuh ngaran-ngaran nu ngadu’akeun ka urang da geuning batur mah kadang sorangan ge sok poho kana ngadu’a ka diri, eta pedah teu saperti ngarana meureun can di ijabah ku Alloh du’a teh, sanes kitu?. Soal surat tea naha Pa Oom nyahoeun kitu? Ah, teuing sigana, nya kateuing. Tapi da nu terang mah Bu Etik soalna nyaksian, hayang seri waktu tepung jeung Bu Etik di Jalan da langsung seri bari ngageuhgeuykeun, ade nepi ka kituna, bari seri, da kepala sakola ge seri, cenah aya kawani geus ku batur. Tapi da Pa Oom mah teu nyaritakeun deui soal surat, ah sigana teu hayang papanjangan. Tapi nu jadi masalah soal surat tea teh, eta lantaran Bu Etik beda sakola jadi asa kumaha da sabenerna beda sakola sok aya wae pagesrek, sok silih elehkeun, aya naon wae sok jadi gosip ceuk basa fisikana mah friksi, boh prestasi atawa nu sejena. Nu jadi rame teh basa PSB, gara-gara BOS antara sakola parebut murid, kamari mah SD2 loba muridna, di penta ku SD1 urang saruakeun, eh SD2 teu narima. Tah pas taun ayeunna SD1 rea nu daftar di penta ku SD2 nya pasti nolak. Ah, nya kitu soal duit mah pasti parebut. Komo deui soal kieu sok jadi gosip rame, katambah basa kajadian Bu Ai nolak si Agus tea pan ka Bu Apon ngomongna, Bu Apon guru SD1 atuh teuing kumaha nya. Da ceuk adi mah Bu Apon mah teu hade nepi ka ayeuna ge jeung Bu Ai teh, komo Endah mah. Beda dina caritaana memang tang da tara katingali reureujeungan maksud teh bareng ngobrol. Tapi bener nu jadi pikiran kuring mah basa Endah ngomong sina karasaeun, da nepi ka ayeuna teu kapikiran naon karasaeuna nu puguh mah kuring nu karasana, bener sigana maksudna ka kuring lain ka Bu Aina, ah bener kitu lain ka Bu Ai? Tapi ka Kuring? Saha nu rek ngajawab ieu teh!!!!
Jadi emut basa kajadian dilapang 6 September 2006, harita teh Anjeuna nuju maen Voli bal, kuring mah bagean di sisi da memang euweuh ka tiasa kana olahraga mah paling catur bari elehan, badminton ku budak SD ge eleh, maen bola aya keur lumpat euweuh keur najong, voli bal ngan jadi pamaehna wungkul, tenis meja kacemesan wae, nya kapaksa kabagean ngaramekeun. Lain ningalikeun manehna da maen Voli siga asa-asa tapi anehna meunang deuih. Kuring neuteup manehna nu keur maen Voli, bari ngemut naon alusna nya?, awak sasampayan, badag imbitna, socana sae malah dipikir alus molototna, komo keur imutna da katingal kempot vivina, da ceuk babaturan guruna mah teu rela manehna kubatur najan teu bogoheun ka kuring cenah, ceuk kuring naon alusna Bu AI teh?, “Teuing, da lain geulisna tapi memang ku nyarina jadi sok ka emutkeun wae” tah eta komentar saha ngarana teh Jajang guru keneh ngan beda SD da, manehna mah mun ngajar sorana jelas, tarik kitu tapi aluslah. Beres maen voli manehna ngiuhan nyampeurkeun, pas ningali ka kuring, jadi ngarengkog, “Iiiiih, kumaha!”, ceuk manehna nyarita nyalira bari terus ngabalieur alimeun paamprok teuteup, manehna cicing pas hareupeun kuring tadina rek diuk, teu hareupeun teuing gigir katuhu beh hareup, malah ngomong, “Punten kapayunan” tapi lain ka kuring ka si Dani, tadina rek nyampeurkeun rek ngobrol, nanya maksud teh. Eh, Bu Ai malik ka kuring sugan teh rek nanya, ateun teh ngomong, “Teu acan maen?”, kuring rek ngomong eh, ditukang aya sora istri nyarios, “Teu acan, nuju ngantosan!” kuring malik, aduh geuning ditukang aya Bu Esi. Paingan atuh manehna siga nu teu melong ka kuring ari aya Bu Esi mah. Da katingali bu Esi siga kekelemesan ku kuring ditingali bari malik teh. Kalah jadi ngobrol duaan kuring mah diliwat, malah ngajak ka hareup, tapi Bu Esi nolak. Ah, kuring mah jadi bedo atuh rek nanya manehna, rek nyampeurkeun teh, teu jadi. Sabenerna kuring terang Bu Esi teh hayang ka kuring da tiap enjing kedah weh ngalangkung ka buruan imah kuring, jadi seuri basa kuring ngoprek motor, bu esi ngalangkung, “Punten, kalangkungan!’, “Mangga” ceuk kuring teh bari hare-hare, eh basa malik manehna eureuh dina

EFISOD 5

Rarasaan ti poe ka poe, ti waktu ka waktu teh asa nyerelek, asa teu karasa. Raraosan asa kamari taun 2005, rarasaan asa kamari kuring patepung lawung paamprok jonghok jeung anjeuna teh, heeh ayeuna geuning geus rek walimatul ursy na, malah inget kuring uleman ka hiji walimatul ursy batur, eh..ayeuna tepung geus nungtun buntut, geus boga turunan, teu karasa! Raraosan asa ngora keneh, Anak lanceuk nu kamari SD ayeuna geus SMA, geus parawan. Inget waktu keur kuliah harita teh ping 04 Nopember 1995 kuring ngajak Ozos, Maman, Nunu, Pinem, Vai ka lembur, pas lanceuk babar anu katilu, ayeuna geus kelas dua SMP. Bener waktu mah teu bisa ngadagoan. Kamari poe rebo teh ayeuna geus tepung jeung rebo deui, teu karasa heeh rebo kamari kuring nepungan bari balaka tea.
Tapi poe rebo ayeuna mah manehna teu katingali asup da nepi ka tabuh 08.30 geus teu jebul-jebul, kamana nya? Ah ka imahna teang bisi kumaha onam kitu! Teu lucu kuriak diadat ku kolotna! Teuing pikiran jadi hariwang kieu, heeh inggis manehna teu damang teh gara-gara surat ti kuring! Meni GeeR kitu boa teuing aya kaperluan lain, nu ngadadak! Lamun GeeR teh jadi emut ka Dewi nami aslina mah Dewi naon nya? Ah pokona Dewi, ceuk Dewi cenah da lain gede rasa, tapi gede rahul, heehh eta teh bener da gede rasa mah aya positifna jadi nambahan kawani, ari gede rahul, wah jadi nambahan dosa! Rek teu nambahan dosa kumaha, ngaku-ngaku geus kawin, padahal istrina ge kamana deuih, ceuk Maman mah diangon keneh, dipikir siga sapi diangon. Tapi bongan sorangan daek dirahulan ku babaturan, inget da basa babaturan kalembur ngabejaan rek nikah, warsih 98 pami teu lepat mah. Cenah dewi tos nikah, malah geus boga budak dua kembar! Dina pikir bener kitu, jadi hayang terang. Coba ditanyakeun langsung ka anjeuna, ”Sanes saurna Dewi tos nikah, meni teu ngawartosan!” ceuk kuring, “Ari Ade kedah ngawartosan ka mana, da teu terang ade aya dimana?” kitu jawabna, “Dupi ari caroge mana, teu dicandak?” ceuk kuring, jawabna teh “Ade, da caroge mah nanaonan nganggo dicandak sagala!, “Ari putra?”, “Nuju, bobo!”. “Atuh, ningali photona!”, “Teu acan di afdruk”, ah, jadi kieu bener kitu? Dasar sigana rahul tah info ti babaturan teh. Kukuring dibales, basa warsih 99 da harita adi nikah, di bejakeun kuring nu nikahna, pokona manehna ge dibejaan sugan datang, ateun teh heunteu, da bongana cenah teu aya undangana kitu omongna teh, inget basa tepung beak lebaran harita teh warsih 2000! Manehna nanyakeun istri kuring, “Ade, mana istri ade teh, kunaon teu dicandak teu ditepangkeun?”, “Nanaona dicandak sagala kabeurat-beurat, biasa pameget mah meh katingalna siga bujangan keneh pan bisa milarian deui gandengan nu sanes, sugan payu!’ tembal kuring teu euleum-euleum ngabohong teh. Tapi eta anjeuna percanten soalna kuring nganggo cincin dina ramo kuring lumayan lah beuratna ge 4,5 gram pamere adi. Ari cingcin teh jadi emut ka Neng Nia waktu di kelas masihkeun cingcin emas 2,5 gram tapi saurna mung 18 karat, dibikeuna ti si Aji Sping di anggo, saur Nia teh, “Ade sae katingalna!”, “Muhun, tapi asa kirang pas”, “tapi da di Abdi mah pas!”, “Meureun ramona garede” ceuk kuring heureuy, lucu mun neng Nia diheureuyan teh sok beureum vivina keur bodas teh, tapi resepna ku socana cureuleuk. Da tara petot neuteup anjeuna.
Nuluykeun tadi “Ade gaduh photo istrina Ade? Cobi ninga!” anjeuna neraskeun, “Is, nya puguh piraku atuh teu dicandak lumayan keur nyingsieunan beurit!” bari tuluy ditembongkeun photo hiji istri dina loket kuring, “Ade, geulis kieu!”, “Nya, puguh da istri atuh!”, “Saha, namina?”, “Kania Dewi”, haaaaa…. jadi nambahan wadul kieu kuring dasar. Ngarana ge gabungan ti Neng Nia jeung Neng Dewi, jadi kahayang mah kuring teh bisa ngadahup ka Nia jeung Dewi disingkat jadi KANIA DEWI. Naon basana teh dicandung, dimadu kitu sebutana!, tapi cenah teu aya istri nu hoyong dimadu da hoyongna mah diracun!, Ah ceuk saha? Aya, malah rencang kuring di SMA wastana “Lilis Komala Dewi”. Harita “Saha istri nu hoyong dicandung?” kuring nanya, ceuk Lilis teh : “Lilis wantun!”, “Lis, nu bener, piraku daek dicandung, wawanian?” ceuk Dian Maya rada hemengeun ku jawaban Lilis, ceuk Lilis teh : “Nya, wios da nu daekna Lilis sanes Dian!”, langsung cicing Dian Maya na ge. Eh, muhun Lilis teh ayeuna teu jadi dicandungna mung digentos ku gaduh “Putra kembar dua” tuh ku Alloh mah diganti lain dicandung. Ari anjeuna teh lulusan fakultas kedokteran UNDIP, inget harita ka Handaru da pan neraskeun ka Undip: “Ru, tepungan Lilis di jalan Kinjelan kitu ah ka teuing, nomor sabaraha nya poho”, teuing sigana teu kungsi ditepungan.
KANIA jeung DEWI teh sabenerna ku Allah diijabah tapi lain ngadahup ka kuring, maksud kuring teh nikahna bareng bulan April 2001 rarasaan mah malah profesi carogena ge sami, mung Dewi ti payun nikah, Nia ti pengker benten sabaraha dinten, jadi lain KANIA DEWI tapi DEWI KANIA, bener pisan pan ondangana DEWI ti heula terus KANIA, tapi kuring mung tiasa ngaluuhan ka nikahna Dewi dan Kania mah kaburu namru, gering teu cageur saminggu, jadi harita teh kuring tamada ka neng Nia, hapunten nu kayungyun teu tiasa ngadongkapan lain ngahajakeun teu dongkapna mung kujalaran teu raraos salira duka manah ieu teh, “Teu sawios” saur anjeuna teh.
Eh, aya terasan cariosanna harita teh anjeuna naroskeun, “Ade, kunaon ari ade wawantunan nganggo nikah sagala?” kuring ngahuleung, naon maksudna?, sigana kuring ulah kawin kudu ngajomlo padahal memang can kawin. Ah, kateuing da ti harita manehna maksa rek ka imah kuring hayang tepung jeung istri kuring, nu sabenerna duka saha atuh istri kuring teh, mudah-mudahan wae aya nu daekeun kanu kayungyun. Sabenerna kuring suka ka dewi teh ku sorana lah halimpuna, da mun nyarios teh, “Ade, nuju naon!, Ade nyariosna tong di telepon ka bumi atuh!’ asa jeung neng nia ngobrolna, da sami atuh “ Ade nuju di Sumedang, ka Bumi Nia atuh, diantos!” tuh jadi kania dewi deui. Ah, teuing eh hapunten sateu acana raraosan aya budak 94 nya nu namina Dewi Kania? Hapunten bilih lepat alamat. Kuring bingung kumaha mun manehna bener hayang tepung jeung istri kuring terus maksa kuring ka lembur, datang-datang teh da ade mah teu acan nikah, wah karunya teuing. Kungsi kuring nelepon bebeja tong jadi ka lembur teh nuju aya masalah, maksud teh masalahna can boga istrina oge. Eh cenah “Teu sawios pan bade ka ade ke ping 12 Maret”. Aduh, kumaha nya?, ah teuing geus weh balaka meh teu jadi, kitu weh, maksud teh ngomong nu sabenerna yen : “Sabenernya aku padamu teh mencintainya!”, Lain kitu kieu “Saenyana mah Ade teh teu acan nikah da nu nikah mah pun adi”. “Ade, dugi ka kituna ka abdi!, atuh ade Kania oge lepat?” walerna. Heeeee, ah heureuy hate ieu mah, moal pibenereun. Tah harita GeeR teh lain gede rasa tapi gede rahul, tapi bongan sorangan ngabohongan jadi weh dibalesan deui kukuring ku cara nu sarua, tapi memang teu ngeunah geuning ceuk saha eta teh. Ari ceuk babaturan mah ade deui daek dirahulan! Nya kateuing make percaya sagala deuih..
Balik deui jauh teuing carita teh, basa bubaran sakola ge teu ningal anjeuna mulih. Bener manehna teu asup kuliah eh damel. Eh, nini ripuh, jadi weh ti kamar di pindahkeun ka tengah imah, sigana moal lila deui boga nini teh, heeh ningali ku sareatna da geus teu asup sangu. Da indung mah kemit sorangan sapeupeuting. Nepi ka isukna. Kuring mah nya ngasor-ngasor dahareun.
Poe kemis, poe pasar ayeuna teh tapi manehna lebeng teu datang damel, jadi jeung poe ieu teh geus dua dinten, bener kuring jadi hariwang inggis ku bisi rempan ku sugan, sieun pedah lantaran kusabab kuring, ah dipikir deui batur mah geus aya nu ngurusna naha make hariwang sagala. Puguh mah ngahariwangkeun nini, tapi da rek kumaha deui da geus kolot lain ubaraneun.
Bener weh, bada isya ema ninggalkeun teh, kuring ngabejaan lanceuk, nelepon uwa. Uwa akhirna datang tabuh 01, janari datangna. Isuk-isuk nguruskeun nanaon, eh rek shalat katingali anjeuna sumping sareng ramana da ningalian ka imah kuring. Adi ngomong tadi aya Bu Ai malah ningalian, meureun aya nanaon rea jalma ngaliud kieu? Sigana, piraku kudu ditanyakeun. Da balik ngurebkeun teh rineh heula terus beberes da rea tamu nu datang.
Rebo, 28 Maret 2007 isuk keneh datang pa Oom rek ngeprin, datang-datang langsung ngomong Ade Kayungyun, kuring seri, Ceuk kuring “Bapa terang ti mana Ade Kayungyun?”, “Euhm, ti urang kaler!, ti Bu Ai cenah Ade Kayungyun!”, kuring nyerengeh, kitu mah surat kuring teh dibaca ku manehna ari nepi ka ade kayungyun mah, soalna basa adi maca surat eta ceuk adi teh, “Ah, Bu Aina ge moal daekeun macana panjang kieu mah!” dipikir memang pantes atuh da 3 lambar folio eta teh diketik, coba mun ditulis wah cape macana ge. Ari soal ngaran Ade Kayungyun sok jadi aneh maksud teh sok digeuhgeuykeun tapi sigana Bu Ai ge nanyakeun ka Pa Oom, soal ngaran kuring memang teu aya nu terangeun kaasup babaturan kuliah. Da ceuk adi mah naon ade kayungyun muji sorangan, Yeuh, nya kusaha deui di puji iwal ku sorangan batur mah paling ngajejeleh, eta teu ilahar jeung batur. Ah, naon deuih sok ngaran Usep Solehudin, memangna usep teh saleh, goreng adat kitu, da maksudna ngaran teh du’a jadi ngaduakeun mudah-mudahan saperti ngarana! aya deui, atuh ngaran-ngaran nu ngadu’akeun ka urang da geuning batur mah kadang sorangan ge sok poho kana ngadu’a ka diri, eta pedah teu saperti ngarana meureun can di ijabah ku Alloh du’a teh, sanes kitu?. Soal surat tea naha Pa Oom nyahoeun kitu? Ah, teuing sigana, nya kateuing. Tapi da nu terang mah Bu Etik soalna nyaksian, hayang seri waktu tepung jeung Bu Etik di Jalan da langsung seri bari ngageuhgeuykeun, ade nepi ka kituna, bari seri, da kepala sakola ge seri, cenah aya kawani geus ku batur. Tapi da Pa Oom mah teu nyaritakeun deui soal surat, ah sigana teu hayang papanjangan. Tapi nu jadi masalah soal surat tea teh, eta lantaran Bu Etik beda sakola jadi asa kumaha da sabenerna beda sakola sok aya wae pagesrek, sok silih elehkeun, aya naon wae sok jadi gosip ceuk basa fisikana mah friksi, boh prestasi atawa nu sejena. Nu jadi rame teh basa PSB, gara-gara BOS antara sakola parebut murid, kamari mah SD2 loba muridna, di penta ku SD1 urang saruakeun, eh SD2 teu narima. Tah pas taun ayeunna SD1 rea nu daftar di penta ku SD2 nya pasti nolak. Ah, nya kitu soal duit mah pasti parebut. Komo deui soal kieu sok jadi gosip rame, katambah basa kajadian Bu Ai nolak si Agus tea pan ka Bu Apon ngomongna, Bu Apon guru SD1 atuh teuing kumaha nya. Da ceuk adi mah Bu Apon mah teu hade nepi ka ayeuna ge jeung Bu Ai teh, komo Endah mah. Beda dina caritaana memang tang da tara katingali reureujeungan maksud teh bareng ngobrol. Tapi bener nu jadi pikiran kuring mah basa Endah ngomong sina karasaeun, da nepi ka ayeuna teu kapikiran naon karasaeuna nu puguh mah kuring nu karasana, bener sigana maksudna ka kuring lain ka Bu Aina, ah bener kitu lain ka Bu Ai? Tapi ka Kuring? Saha nu rek ngajawab ieu teh!!!!
Jadi emut basa kajadian dilapang 6 September 2006, harita teh Anjeuna nuju maen Voli bal, kuring mah bagean di sisi da memang euweuh ka tiasa kana olahraga mah paling catur bari elehan, badminton ku budak SD ge eleh, maen bola aya keur lumpat euweuh keur najong, voli bal ngan jadi pamaehna wungkul, tenis meja kacemesan wae, nya kapaksa kabagean ngaramekeun. Lain ningalikeun manehna da maen Voli siga asa-asa tapi anehna meunang deuih. Kuring neuteup manehna nu keur maen Voli, bari ngemut naon alusna nya?, awak sasampayan, badag imbitna, socana sae malah dipikir alus molototna, komo keur imutna da katingal kempot vivina, da ceuk babaturan guruna mah teu rela manehna kubatur najan teu bogoheun ka kuring cenah, ceuk kuring naon alusna Bu AI teh?, “Teuing, da lain geulisna tapi memang ku nyarina jadi sok ka emutkeun wae” tah eta komentar saha ngarana teh Jajang guru keneh ngan beda SD da, manehna mah mun ngajar sorana jelas, tarik kitu tapi aluslah. Beres maen voli manehna ngiuhan nyampeurkeun, pas ningali ka kuring, jadi ngarengkog, “Iiiiih, kumaha!”, ceuk manehna nyarita nyalira bari terus ngabalieur alimeun paamprok teuteup, manehna cicing pas hareupeun kuring tadina rek diuk, teu hareupeun teuing gigir katuhu beh hareup, malah ngomong, “Punten kapayunan” tapi lain ka kuring ka si Dani, tadina rek nyampeurkeun rek ngobrol, nanya maksud teh. Eh, Bu Ai malik ka kuring sugan teh rek nanya, ateun teh ngomong, “Teu acan maen?”, kuring rek ngomong eh, ditukang aya sora istri nyarios, “Teu acan, nuju ngantosan!” kuring malik, aduh geuning ditukang aya Bu Esi. Paingan atuh manehna siga nu teu melong ka kuring ari aya Bu Esi mah. Da katingali bu Esi siga kekelemesan ku kuring ditingali bari malik teh. Kalah jadi ngobrol duaan kuring mah diliwat, malah ngajak ka hareup, tapi Bu Esi nolak. Ah, kuring mah jadi bedo atuh rek nanya manehna, rek nyampeurkeun teh, teu jadi. Sabenerna kuring terang Bu Esi teh hayang ka kuring da tiap enjing kedah weh ngalangkung ka buruan imah kuring, jadi seuri basa kuring ngoprek motor, bu esi ngalangkung, “Punten, kalangkungan!’, “Mangga” ceuk kuring teh bari hare-hare, eh basa malik manehna eureuh dina tatanjakan imah kuring bari ngiceupan ku soca katuhu, terus imut, ya Alloh naon maksadna?. Eh, karek nyaho ti Kepsekna yen Bu Esi hayangeun ka kuring. Ah, nya kitu. Maksud rek nyampeurkeun Bu AI teh jadi ngarengkog, heeh sieun jadi nyeri hate ka manehna, padahal akhirna memang kudu nyeri hate, da kudu aya korban da teu bisa milih kabehanana, komo di madu da PNS mah teu tiasa di madu cenah da kuduna di racun tea. Nepi ka ahirna kuring ngan ukur bisa melongkeun manehna di tukang, tapi kuring nyaho manehna ge nyahoeun, da teu nukangan teuing rada ngigir. Eh, aya guru istri ngajak balik ka anjeunna, di hayukeun deuih, euh kesel oge ka kuringna . Aaaah….. jadi bedo. Padahal iraha deui aya kasempetan siga kieu.
Maksud kuring rek ngaabadikeun manehna teh, urang jadikeun wae. Ayeuna teh ping 03 April 2007 tah dinten ayeuna teh kuring milangkala, teu karasa umur nambahan jatah hirup ngurangan. Enjing-enjing padamelan tetep nyaeta ngantos anjeuna ngalangkung, tapi tos tabuh 07:50 teu aya wae, kalah jebul lanceuk, eta naroskeun Hardisk, kukuring dibikeun ngahaja, tapi dipikir dina Hard Disk teh bisi aya poto-poto anjeuna kumaha mun dibuka, pan jadi isin jaba si dani gawe di SD2, ah buru-buru ka kaler dicandak deui rek diformat tadina. Geus diimah, kuring ningali anjeuna ngalangkung asa kakara deui anjeuna jalan, biasana sok naek ojeg atanapi dianteur ku rama, subhanallah kuring jadi rieut deui duh, asa kumaha ieu teh ka kuringna, katingali anjeuna siga nu teu puguh raraosan ngalangkung ka jalan caket bumi abdi teh da janten robih tungkul, nahanya? naha memang anjeuna bogoh ka kuring?, tapi mun bogoh naha kedah kieu jadina, naha kedah kieu kaayaana kuring ngan bisa rumahuh, anger nyalahkeun batur teh geus puguh nu jadi masalah teh kuring lain anjeuna. Tapi dina hate kahayang anjeuna teh jadi kado Ultah kuring, meureun matak anjeuna jalan oge. Enjing mah can tangtu jalan deui meureun! kuring ngan bisa ningal sakolebatan siga kingkilaban wae. Aaah, kadang hirup aneh, kuring ka anjeuna bogoh anjeuna kitu ka kuring. Tapi geuning bet jadi kieu, bet sabadana sadar ayeuna kuring jeung anjeuna teh geus aya dina jalan anu beda, bet tos jauh, geus boga jalan masing-masing, kuring ngan bisa gugupay ti jauhna da teu bisa silih cekel panangan, teu bisa babarengan, bener teu nyaho jalan hirup, sanajan kuring masih ngareupkeun, mudah-mudahan kuring jeung anjeuna tiasa tepang tiasa sajalan, anjeuna ngantos dipayun urang sakareta, sagerbong, satujuan dihalte nu payun. Duuuh, hirup. Memang salah kuring teu buru-buru meli tiket kalah ngadago wae. Jadi weh tiketna kaburu kapimilik kubatur rek kumaha da ayeuna mah geus kubatur tiketna. Ngarana

EFISOD 5

Rarasaan ti poe ka poe, ti waktu ka waktu teh asa nyerelek, asa teu karasa. Raraosan asa kamari taun 2005, rarasaan asa kamari kuring patepung lawung paamprok jonghok jeung anjeuna teh, heeh ayeuna geuning geus rek walimatul ursy na, malah inget kuring uleman ka hiji walimatul ursy batur, eh..ayeuna tepung geus nungtun buntut, geus boga turunan, teu karasa! Raraosan asa ngora keneh, Anak lanceuk nu kamari SD ayeuna geus SMA, geus parawan. Inget waktu keur kuliah harita teh ping 04 Nopember 1995 kuring ngajak Ozos, Maman, Nunu, Pinem, Vai ka lembur, pas lanceuk babar anu katilu, ayeuna geus kelas dua SMP. Bener waktu mah teu bisa ngadagoan. Kamari poe rebo teh ayeuna geus tepung jeung rebo deui, teu karasa heeh rebo kamari kuring nepungan bari balaka tea.
Tapi poe rebo ayeuna mah manehna teu katingali asup da nepi ka tabuh 08.30 geus teu jebul-jebul, kamana nya? Ah ka imahna teang bisi kumaha onam kitu! Teu lucu kuriak diadat ku kolotna! Teuing pikiran jadi hariwang kieu, heeh inggis manehna teu damang teh gara-gara surat ti kuring! Meni GeeR kitu boa teuing aya kaperluan lain, nu ngadadak! Lamun GeeR teh jadi emut ka Dewi nami aslina mah Dewi naon nya? Ah pokona Dewi, ceuk Dewi cenah da lain gede rasa, tapi gede rahul, heehh eta teh bener da gede rasa mah aya positifna jadi nambahan kawani, ari gede rahul, wah jadi nambahan dosa! Rek teu nambahan dosa kumaha, ngaku-ngaku geus kawin, padahal istrina ge kamana deuih, ceuk Maman mah diangon keneh, dipikir siga sapi diangon. Tapi bongan sorangan daek dirahulan ku babaturan, inget da basa babaturan kalembur ngabejaan rek nikah, warsih 98 pami teu lepat mah. Cenah dewi tos nikah, malah geus boga budak dua kembar! Dina pikir bener kitu, jadi hayang terang. Coba ditanyakeun langsung ka anjeuna, ”Sanes saurna Dewi tos nikah, meni teu ngawartosan!” ceuk kuring, “Ari Ade kedah ngawartosan ka mana, da teu terang ade aya dimana?” kitu jawabna, “Dupi ari caroge mana, teu dicandak?” ceuk kuring, jawabna teh “Ade, da caroge mah nanaonan nganggo dicandak sagala!, “Ari putra?”, “Nuju, bobo!”. “Atuh, ningali photona!”, “Teu acan di afdruk”, ah, jadi kieu bener kitu? Dasar sigana rahul tah info ti babaturan teh. Kukuring dibales, basa warsih 99 da harita adi nikah, di bejakeun kuring nu nikahna, pokona manehna ge dibejaan sugan datang, ateun teh heunteu, da bongana cenah teu aya undangana kitu omongna teh, inget basa tepung beak lebaran harita teh warsih 2000! Manehna nanyakeun istri kuring, “Ade, mana istri ade teh, kunaon teu dicandak teu ditepangkeun?”, “Nanaona dicandak sagala kabeurat-beurat, biasa pameget mah meh katingalna siga bujangan keneh pan bisa milarian deui gandengan nu sanes, sugan payu!’ tembal kuring teu euleum-euleum ngabohong teh. Tapi eta anjeuna percanten soalna kuring nganggo cincin dina ramo kuring lumayan lah beuratna ge 4,5 gram pamere adi. Ari cingcin teh jadi emut ka Neng Nia waktu di kelas masihkeun cingcin emas 2,5 gram tapi saurna mung 18 karat, dibikeuna ti si Aji Sping di anggo, saur Nia teh, “Ade sae katingalna!”, “Muhun, tapi asa kirang pas”, “tapi da di Abdi mah pas!”, “Meureun ramona garede” ceuk kuring heureuy, lucu mun neng Nia diheureuyan teh sok beureum vivina keur bodas teh, tapi resepna ku socana cureuleuk. Da tara petot neuteup anjeuna.
Nuluykeun tadi “Ade gaduh photo istrina Ade? Cobi ninga!” anjeuna neraskeun, “Is, nya puguh piraku atuh teu dicandak lumayan keur nyingsieunan beurit!” bari tuluy ditembongkeun photo hiji istri dina loket kuring, “Ade, geulis kieu!”, “Nya, puguh da istri atuh!”, “Saha, namina?”, “Kania Dewi”, haaaaa…. jadi nambahan wadul kieu kuring dasar. Ngarana ge gabungan ti Neng Nia jeung Neng Dewi, jadi kahayang mah kuring teh bisa ngadahup ka Nia jeung Dewi disingkat jadi KANIA DEWI. Naon basana teh dicandung, dimadu kitu sebutana!, tapi cenah teu aya istri nu hoyong dimadu da hoyongna mah diracun!, Ah ceuk saha? Aya, malah rencang kuring di SMA wastana “Lilis Komala Dewi”. Harita “Saha istri nu hoyong dicandung?” kuring nanya, ceuk Lilis teh : “Lilis wantun!”, “Lis, nu bener, piraku daek dicandung, wawanian?” ceuk Dian Maya rada hemengeun ku jawaban Lilis, ceuk Lilis teh : “Nya, wios da nu daekna Lilis sanes Dian!”, langsung cicing Dian Maya na ge. Eh, muhun Lilis teh ayeuna teu jadi dicandungna mung digentos ku gaduh “Putra kembar dua” tuh ku Alloh mah diganti lain dicandung. Ari anjeuna teh lulusan fakultas kedokteran UNDIP, inget harita ka Handaru da pan neraskeun ka Undip: “Ru, tepungan Lilis di jalan Kinjelan kitu ah ka teuing, nomor sabaraha nya poho”, teuing sigana teu kungsi ditepungan.
KANIA jeung DEWI teh sabenerna ku Allah diijabah tapi lain ngadahup ka kuring, maksud kuring teh nikahna bareng bulan April 2001 rarasaan mah malah profesi carogena ge sami, mung Dewi ti payun nikah, Nia ti pengker benten sabaraha dinten, jadi lain KANIA DEWI tapi DEWI KANIA, bener pisan pan ondangana DEWI ti heula terus KANIA, tapi kuring mung tiasa ngaluuhan ka nikahna Dewi dan Kania mah kaburu namru, gering teu cageur saminggu, jadi harita teh kuring tamada ka neng Nia, hapunten nu kayungyun teu tiasa ngadongkapan lain ngahajakeun teu dongkapna mung kujalaran teu raraos salira duka manah ieu teh, “Teu sawios” saur anjeuna teh.
Eh, aya terasan cariosanna harita teh anjeuna naroskeun, “Ade, kunaon ari ade wawantunan nganggo nikah sagala?” kuring ngahuleung, naon maksudna?, sigana kuring ulah kawin kudu ngajomlo padahal memang can kawin. Ah, kateuing da ti harita manehna maksa rek ka imah kuring hayang tepung jeung istri kuring, nu sabenerna duka saha atuh istri kuring teh, mudah-mudahan wae aya nu daekeun kanu kayungyun. Sabenerna kuring suka ka dewi teh ku sorana lah halimpuna, da mun nyarios teh, “Ade, nuju naon!, Ade nyariosna tong di telepon ka bumi atuh!’ asa jeung neng nia ngobrolna, da sami atuh “ Ade nuju di Sumedang, ka Bumi Nia atuh, diantos!” tuh jadi kania dewi deui. Ah, teuing eh hapunten sateu acana raraosan aya budak 94 nya nu namina Dewi Kania? Hapunten bilih lepat alamat. Kuring bingung kumaha mun manehna bener hayang tepung jeung istri kuring terus maksa kuring ka lembur, datang-datang teh da ade mah teu acan nikah, wah karunya teuing. Kungsi kuring nelepon bebeja tong jadi ka lembur teh nuju aya masalah, maksud teh masalahna can boga istrina oge. Eh cenah “Teu sawios pan bade ka ade ke ping 12 Maret”. Aduh, kumaha nya?, ah teuing geus weh balaka meh teu jadi, kitu weh, maksud teh ngomong nu sabenerna yen : “Sabenernya aku padamu teh mencintainya!”, Lain kitu kieu “Saenyana mah Ade teh teu acan nikah da nu nikah mah pun adi”. “Ade, dugi ka kituna ka abdi!, atuh ade Kania oge lepat?” walerna. Heeeee, ah heureuy hate ieu mah, moal pibenereun. Tah harita GeeR teh lain gede rasa tapi gede rahul, tapi bongan sorangan ngabohongan jadi weh dibalesan deui kukuring ku cara nu sarua, tapi memang teu ngeunah geuning ceuk saha eta teh. Ari ceuk babaturan mah ade deui daek dirahulan! Nya kateuing make percaya sagala deuih..
Balik deui jauh teuing carita teh, basa bubaran sakola ge teu ningal anjeuna mulih. Bener manehna teu asup kuliah eh damel. Eh, nini ripuh, jadi weh ti kamar di pindahkeun ka tengah imah, sigana moal lila deui boga nini teh, heeh ningali ku sareatna da geus teu asup sangu. Da indung mah kemit sorangan sapeupeuting. Nepi ka isukna. Kuring mah nya ngasor-ngasor dahareun.
Poe kemis, poe pasar ayeuna teh tapi manehna lebeng teu datang damel, jadi jeung poe ieu teh geus dua dinten, bener kuring jadi hariwang inggis ku bisi rempan ku sugan, sieun pedah lantaran kusabab kuring, ah dipikir deui batur mah geus aya nu ngurusna naha make hariwang sagala. Puguh mah ngahariwangkeun nini, tapi da rek kumaha deui da geus kolot lain ubaraneun.
Bener weh, bada isya ema ninggalkeun teh, kuring ngabejaan lanceuk, nelepon uwa. Uwa akhirna datang tabuh 01, janari datangna. Isuk-isuk nguruskeun nanaon, eh rek shalat katingali anjeuna sumping sareng ramana da ningalian ka imah kuring. Adi ngomong tadi aya Bu Ai malah ningalian, meureun aya nanaon rea jalma ngaliud kieu? Sigana, piraku kudu ditanyakeun. Da balik ngurebkeun teh rineh heula terus beberes da rea tamu nu datang.
Rebo, 28 Maret 2007 isuk keneh datang pa Oom rek ngeprin, datang-datang langsung ngomong Ade Kayungyun, kuring seri, Ceuk kuring “Bapa terang ti mana Ade Kayungyun?”, “Euhm, ti urang kaler!, ti Bu Ai cenah Ade Kayungyun!”, kuring nyerengeh, kitu mah surat kuring teh dibaca ku manehna ari nepi ka ade kayungyun mah, soalna basa adi maca surat eta ceuk adi teh, “Ah, Bu Aina ge moal daekeun macana panjang kieu mah!” dipikir memang pantes atuh da 3 lambar folio eta teh diketik, coba mun ditulis wah cape macana ge. Ari soal ngaran Ade Kayungyun sok jadi aneh maksud teh sok digeuhgeuykeun tapi sigana Bu Ai ge nanyakeun ka Pa Oom, soal ngaran kuring memang teu aya nu terangeun kaasup babaturan kuliah. Da ceuk adi mah naon ade kayungyun muji sorangan, Yeuh, nya kusaha deui di puji iwal ku sorangan batur mah paling ngajejeleh, eta teu ilahar jeung batur. Ah, naon deuih sok ngaran Usep Solehudin, memangna usep teh saleh, goreng adat kitu, da maksudna ngaran teh du’a jadi ngaduakeun mudah-mudahan saperti ngarana! aya deui, atuh ngaran-ngaran nu ngadu’akeun ka urang da geuning batur mah kadang sorangan ge sok poho kana ngadu’a ka diri, eta pedah teu saperti ngarana meureun can di ijabah ku Alloh du’a teh, sanes kitu?. Soal surat tea naha Pa Oom nyahoeun kitu? Ah, teuing sigana, nya kateuing. Tapi da nu terang mah Bu Etik soalna nyaksian, hayang seri waktu tepung jeung Bu Etik di Jalan da langsung seri bari ngageuhgeuykeun, ade nepi ka kituna, bari seri, da kepala sakola ge seri, cenah aya kawani geus ku batur. Tapi da Pa Oom mah teu nyaritakeun deui soal surat, ah sigana teu hayang papanjangan. Tapi nu jadi masalah soal surat tea teh, eta lantaran Bu Etik beda sakola jadi asa kumaha da sabenerna beda sakola sok aya wae pagesrek, sok silih elehkeun, aya naon wae sok jadi gosip ceuk basa fisikana mah friksi, boh prestasi atawa nu sejena. Nu jadi rame teh basa PSB, gara-gara BOS antara sakola parebut murid, kamari mah SD2 loba muridna, di penta ku SD1 urang saruakeun, eh SD2 teu narima. Tah pas taun ayeunna SD1 rea nu daftar di penta ku SD2 nya pasti nolak. Ah, nya kitu soal duit mah pasti parebut. Komo deui soal kieu sok jadi gosip rame, katambah basa kajadian Bu Ai nolak si Agus tea pan ka Bu Apon ngomongna, Bu Apon guru SD1 atuh teuing kumaha nya. Da ceuk adi mah Bu Apon mah teu hade nepi ka ayeuna ge jeung Bu Ai teh, komo Endah mah. Beda dina caritaana memang tang da tara katingali reureujeungan maksud teh bareng ngobrol. Tapi bener nu jadi pikiran kuring mah basa Endah ngomong sina karasaeun, da nepi ka ayeuna teu kapikiran naon karasaeuna nu puguh mah kuring nu karasana, bener sigana maksudna ka kuring lain ka Bu Aina, ah bener kitu lain ka Bu Ai? Tapi ka Kuring? Saha nu rek ngajawab ieu teh!!!!
Jadi emut basa kajadian dilapang 6 September 2006, harita teh Anjeuna nuju maen Voli bal, kuring mah bagean di sisi da memang euweuh ka tiasa kana olahraga mah paling catur bari elehan, badminton ku budak SD ge eleh, maen bola aya keur lumpat euweuh keur najong, voli bal ngan jadi pamaehna wungkul, tenis meja kacemesan wae, nya kapaksa kabagean ngaramekeun. Lain ningalikeun manehna da maen Voli siga asa-asa tapi anehna meunang deuih. Kuring neuteup manehna nu keur maen Voli, bari ngemut naon alusna nya?, awak sasampayan, badag imbitna, socana sae malah dipikir alus molototna, komo keur imutna da katingal kempot vivina, da ceuk babaturan guruna mah teu rela manehna kubatur najan teu bogoheun ka kuring cenah, ceuk kuring naon alusna Bu AI teh?, “Teuing, da lain geulisna tapi memang ku nyarina jadi sok ka emutkeun wae” tah eta komentar saha ngarana teh Jajang guru keneh ngan beda SD da, manehna mah mun ngajar sorana jelas, tarik kitu tapi aluslah. Beres maen voli manehna ngiuhan nyampeurkeun, pas ningali ka kuring, jadi ngarengkog, “Iiiiih, kumaha!”, ceuk manehna nyarita nyalira bari terus ngabalieur alimeun paamprok teuteup, manehna cicing pas hareupeun kuring tadina rek diuk, teu hareupeun teuing gigir katuhu beh hareup, malah ngomong, “Punten kapayunan” tapi lain ka kuring ka si Dani, tadina rek nyampeurkeun rek ngobrol, nanya maksud teh. Eh, Bu Ai malik ka kuring sugan teh rek nanya, ateun teh ngomong, “Teu acan maen?”, kuring rek ngomong eh, ditukang aya sora istri nyarios, “Teu acan, nuju ngantosan!” kuring malik, aduh geuning ditukang aya Bu Esi. Paingan atuh manehna siga nu teu melong ka kuring ari aya Bu Esi mah. Da katingali bu Esi siga kekelemesan ku kuring ditingali bari malik teh. Kalah jadi ngobrol duaan kuring mah diliwat, malah ngajak ka hareup, tapi Bu Esi nolak. Ah, kuring mah jadi bedo atuh rek nanya manehna, rek nyampeurkeun teh, teu jadi. Sabenerna kuring terang Bu Esi teh hayang ka kuring da tiap enjing kedah weh ngalangkung ka buruan imah kuring, jadi seuri basa kuring ngoprek motor, bu esi ngalangkung, “Punten, kalangkungan!’, “Mangga” ceuk kuring teh bari hare-hare, eh basa malik manehna eureuh dina tatanjakan imah kuring bari ngiceupan ku soca katuhu, terus imut, ya Alloh naon maksadna?. Eh, karek nyaho ti Kepsekna yen Bu Esi hayangeun ka kuring. Ah, nya kitu. Maksud rek nyampeurkeun Bu AI teh jadi ngarengkog, heeh sieun jadi nyeri hate ka manehna, padahal akhirna memang kudu nyeri hate, da kudu aya korban da teu bisa milih kabehanana, komo di madu da PNS mah teu tiasa di madu cenah da kuduna di racun tea. Nepi ka ahirna kuring ngan ukur bisa melongkeun manehna di tukang, tapi kuring nyaho manehna ge nyahoeun, da teu nukangan teuing rada ngigir. Eh, aya guru istri ngajak balik ka anjeunna, di hayukeun deuih, euh kesel oge ka kuringna . Aaaah….. jadi bedo. Padahal iraha deui aya kasempetan siga kieu.
Maksud kuring rek ngaabadikeun manehna teh, urang jadikeun wae. Ayeuna teh ping 03 April 2007 tah dinten ayeuna teh kuring milangkala, teu karasa umur nambahan jatah hirup ngurangan. Enjing-enjing padamelan tetep nyaeta ngantos anjeuna ngalangkung, tapi tos tabuh 07:50 teu aya wae, kalah jebul lanceuk, eta naroskeun Hardisk, kukuring dibikeun ngahaja, tapi dipikir dina Hard Disk teh bisi aya poto-poto anjeuna kumaha mun dibuka, pan jadi isin jaba si dani gawe di SD2, ah buru-buru ka kaler dicandak deui rek diformat tadina. Geus diimah, kuring ningali anjeuna ngalangkung asa kakara deui anjeuna jalan, biasana sok naek ojeg atanapi dianteur ku rama, subhanallah kuring jadi rieut deui duh, asa kumaha ieu teh ka kuringna, katingali anjeuna siga nu teu puguh raraosan ngalangkung ka jalan caket bumi abdi teh da janten robih tungkul, nahanya? naha memang anjeuna bogoh ka kuring?, tapi mun bogoh naha kedah kieu jadina, naha kedah kieu kaayaana kuring ngan bisa rumahuh, anger nyalahkeun batur teh geus puguh nu jadi masalah teh kuring lain anjeuna. Tapi dina hate kahayang anjeuna teh jadi kado Ultah kuring, meureun matak anjeuna jalan oge. Enjing mah can tangtu jalan deui meureun! kuring ngan bisa ningal sakolebatan siga kingkilaban wae. Aaah, kadang hirup aneh, kuring ka anjeuna bogoh anjeuna kitu ka kuring. Tapi geuning bet jadi kieu, bet sabadana sadar ayeuna kuring jeung anjeuna teh geus aya dina jalan anu beda, bet tos jauh, geus boga jalan masing-masing, kuring ngan bisa gugupay ti jauhna da teu bisa silih cekel panangan, teu bisa babarengan, bener teu nyaho jalan hirup, sanajan kuring masih ngareupkeun, mudah-mudahan kuring jeung anjeuna tiasa tepang tiasa sajalan, anjeuna ngantos dipayun urang sakareta, sagerbong, satujuan dihalte nu payun. Duuuh, hirup. Memang salah kuring teu buru-buru meli tiket kalah ngadago wae. Jadi weh tiketna kaburu kapimilik kubatur rek kumaha da ayeuna mah geus kubatur tiketna. Ngarana geus dibeli batur nya otomatis moal bisa dikumaha-kumaha deui, boboraah hayang nganjang, ngobrol ge dicarekan masalahna nya eta kuring suka ka manehna, meureun mun sakadar babaturan mah bisa oge, model jeung si ovik atawa jeung nu liana tapi jeung kuring da pasti ngajurungna kanu hate, jeung deuih kuring disangkana ngahihileudan, aaah, jadi kieu atuh. Tapi emut kamarina waktos nyanggakeun serat tea, jejeregedna jeung baeudna siga neng Dina Rahayu urang Ciamis tea, duh Dina dimana ayeuna nya? Sareng hapunten nu kayungyun teuing meni kitu-kitu teuing kuring harita, ah sigana moal aya pameget paling pikaseubeuleun iwal ti nu kayungyun. Atuh can nepi ngaran kayunguun teh kana maksudna.
Eh, kuring buru-buru ngudag da pasti kaudag, kumotor soalna mah, pas ka udag di teun wa omo, kuring teu ngalieuk sieun bisi lah, loba rupa-rupana, lain dina pikiran meureun ceuk anjeuna ayeuna bisa momotoran teh lantaran kuring, duuh…. hayang ngedalkeun nuhun tadina mah tapi nya kitu tea rek dikumahakeun memang kaayaan saperti kieu teu bisa. Bener lantaran anjeuna kuring daek kanu motor, kuring nya kitu! aya benerna yen hirup teh kudu boga motivasi!.. Da sajujurna naon atuh, malah mun ditingal siga anjeuna nu kumaha kakuring, soalna pernah kajadian waktu anjeuna rek mulih, ah tos panjang pisan carita eta. Kuring mah geus puguh akhirna memang iraha rek nyambungna mun kabeh kitu, tungtungna aya pameget anu percaya diri nya jadi.
Kuring ngahaja cicing dina panto di imah mitoha lanceuk nu cakeut sakola tea, jadi emut basa lanceuk nikah eta teh 29 Juli 2005, anjeuna di sakola ku indung ditunjukeun ”Ade, itu bu Ai di Sakola”. Cicing di Panto nya eta aya maksud hayang ningal anjeuna. Anjeuna ngalangkung tapi tungkul, malah tungkulna ge asa jero pisan, noyod, rek dikumahakeun deui da kieu kaayaanana. Nya kedah ditampi, kuring teu lila. Balik!, geulis ari anjeuna asana mah! nya kitu tea da emut waktu nepangan anjeuna di kelas kukuring diteuteup leleb, bisi aya nu kaliwat tapi kakaraeun manehna males neuteup kuring, mung anjeuna teras masihan imut kakuring, lain bener karasa kukuring anjeuna siga bagja pisan basa kuring datang, padahal ah, kateuing! ”bade kasaha?”, ”ka ibu!”, ku kuring da diteuteup, dipikir imut-imutna siga bu esi waktu dilapang kitu da lucu waktu sagigireun kuring buru-buru nyingkir, eeh cenah. Kuring ngan ukur melong naha, memang kuduna kitu rek dikumahakeun deui, tapi handeueul teu dicium tarangna da daekeun, bener da geus merean ti mimitina ge, ah kapikirana geus balik jadi telat, heeh matak manehna deku ge.
Basa balik ngahaja ningal heula ka kaler tapi anjeuna teu ka tingal, sugan ka kelas kitu, ah heunteu sigana ka ruang guru. Ah, geus tuh ade eta mah tunangan batur dipikiran teuing!, soalna kuring masih keneh boga hareupan!, aneh… naha kuring masih ngarep-ngarep anjeuna padahal eta teh tunangan batur, lain kabogohna atawa papacanganana. Da mun sakadar papacangan atawa kabogoh keneh kuring rek ngomong waktu disakola ari ibu suka teu ka ade?, bogoh heunteu?, mun ibu suka jeung bogoh ka ade ku ade diantos!, tos weh tinggalkeun urang sareng ade. Rek ngomong kitu da, ade jangji moal milarian istri nu sanes deui. Dipikir soal istri nu sanes ayeuna ge da teu neangan, naha?, soalna kuring masih boga hareupan anjeuna ka kuring, urang beberes deui anu can beres, aaah.. ayeuna ge teu nyaho naon masalahna anjeuna mun tepung sareng abdi sok baeud, ngabalieur teu-teu nyaho sabenerna kuring hayang pisan terang tapi kumaha carana supaya anjeuna nyarios da basa di sakola ge teu ngomong, dasar. Bener hese rek ngudagna hate istri mah da bisa wae nyumputkeuna.
Peuting teh nya kitu jalma jomlo, dipikir lain jomlo-jomlo teuing memang nasib atawa kahayang sorangan. Tapi boga pikiran kieu, Alloh mere jalan kieu maksud teh anjeuna jadi tunangan batur, da mun teu kitu kuring can tangtu kuring ngomong suka jeung bogoh ka anjeuna, moal ngomong mun lain jalana kieu, terus Alloh masihan jalan yen suka jeung bogoh kuring ka anjeuna heunteu saukur bisa didangu tapi bisa dirasakeun, maksud teh anjeuna jadi milik kuring carana nya pasti atuh, tapi kujalan naon asal ulah lantaran nu kayungyun. Jadi lantaran anjeuna tunangan jeung batur, anjeuna bisa ngahiji jeung kuring, kitu pikiran kuring mah, Alloh mere jalana kawas kieu, kitu pikiran kuring, meureun ieu teh rencana Alloh keur kuring, da bongan salila ieu kuring teu ngalakukeun nanaon, tapi tang naha nya kado ultah kuring ditolak ku anjeuna padahal mun harita ditarima moal kieu jadina, eeeeeh…, geus puguh salah mangsa, tapi sigana cara kuring mikeuna oge geus salah. Geura weh ngudag manehna cape-cape, geus beunang anjeuna malik ka kuring malah masihan imut meni leleb pisan jaba sorana di hahade, eehh.. kuringna bet ngabalieur malah siga nu embung pateuteup, nya pasti nyeri hateeun, naha make embung paamprok teuteup sagala? dasar tang. Ah kabeh ge rahasiah Alloh kuring teu nyaho kumaha engke tungtungna, naha bener anjeuna jadi jodo kuring atawa memang lain jodo kuring, kabeh ge masih jalan rarancang Alloh, tapi kuring kudu kumaha? naha kudu usaha atawa tetep kieu?, atawa masih aya jodo keur kuring, kuring teu nyaho!.
Tapi dina lain jodona kuring, kuring tetep rek datang ka walimatul ursy anjeuna bade ngawilujeungkeun. Meureun, ceuk kuring teh “Wilujeung wae mugia ngajadi kulawarga sakinah mawadah sareng warohmah!”, kumaha mun teu di ulem. Ah…, bae rek maksakeun datang, maksud teh rek jadi ’Tamu tak diundang!”, ayeuna rek neangan informasi bisi ke teu kanyahoan jol der wae, kuring kudu siap ti ayeuna, tapi sangkaan kuring memang kuring moal di ulem. Tapi kuring ayeuna kudu tatan-tatan sagalana boh, mental jeung fisik, bisi siga nikahna neng Nia kuring teu damang lami deuih, dasar. Ah insya Alloh wae, mudah-mudahan Alloh masihan yuswa ka kuring pikeun ngahadiran walimatul ursy anjeuna, eta ge pami anjeuna nikah sareng tunangana, atawa kuring ngajadi sareng anjeuna. Kuring teu nyaho mana nu bakal ka alaman, rahasiah Alloh, tapi kuring masih ngarepkeun anjeuna jadi jodo kuring, sanajan memang hareupan eta geus jauh ti diri kuring, da sabenerna geus lain arep-arep keuneun deui, ”Geus tebih tanah ka langitna, anggang bulan jeung bentangna” ah……nya kitu tea, wallahu alam.
Ningal anjeuna teh nembe nganggo ojeg saha diparapatan teh, beu bener parasaan kuring yen ngan kamari wungkul anjeuna jalan teh, meureun bener hadiah ultah kuring wungkul, ayeuna isuk, pageto jeung saterusna mah nya biasa dianteur deui, atawa kawas bieu naek ojeg asa kumaha hate teh, bener nya parasaan mah hese dipapalerkeun rek kumaha deui, kuring ngan diganggayong kuparasaan sorangan, eh, kuring jadi ngaabadikeun anjeuna teh!. Jadina dinten salasa ping 10 april 2007, sabadana mulih ngawulang anjeuna nganggo acuk anu bereum marun, acuk anu dianggo waktos abdi ngadongkapan ka kelas, mung benten tiungna ayeuna mah tiungna beureum jambu (ping).
14 April 2007 Saptu Isuk-isuk kuring mah ngabongkar panggung waktos acara wengi, bari ngahaja sugan tepung jeung anjeuna meureun asup kitu?. Tapi tos tabuh 07;35 teu ka tingal, moal meureun, ah nya kumaha deui. Eh, ceuk adi aya nu rek diphoto, wah kudu dicokot ayeuna ka sakola. Ah, langsung weh ka Sakola jaba make calana pondok teu make topi mung dikacamata wungkul tepung jeung mobil koneng teh di jalan naon!, kuring boga parasaan manehna dina mobil eta, teuing naha make boga parasaan kitu?. Pas di kios Teh Nyai macet, ”Kamana?” ceuk teh nyai, ”Nyandak kamera ka sakola!”. Di Sakola naroskeun ka piket : ”Ke da aya tadi teh, eh nuju meser cai gallon!”.. Eta barudak tiap datang kuring anger sok raribut, teuing kunaonnya, tapi pantes tang pan nu kayungyun mah favoritna, hayang wae! tapi da teu aya deui nu kayungyun di sakola ieu mah nya?, anger GeeR teh. A Iwan diudag, eta barudak teuing ningali kuring jadi raribut terus, jadi geer kuringna, kuring lumpat panangan budak istri dicepengan, Eh.. Sakola ieu mah kelas IPA na ngan dua, jeung lolobaba istri, eta istri anu dicepengan teh da langsung geeer wae, teuing kunaon nya? aya-aya wae, istri nu dicepengan tadi pada marelong ku rerencangana, ah….., kumaha ieu teh. Jadi GareeR kieu maksud teh gede rahul, Ceuk A Iwan Pa Gugunna can datang ke paling ge tabuh 09.00 da aya rapat da, ah moal ngilu. Balik, lulumpatan mawa motorna ge, lucu basa ditanjakan, pan nyiap motor nu dibonceng ceuk kuring, ”Punten bapa kapayunan”,”Mangga ujang”, tapi pantesna kasi Ozoz nya nyebut ujang mah, tapi bener kuring mah mun nyiap teh sok pamit heula, basa nyiap motor di By Pass, sarua nyarios kitu ”Punten Bapa Kapayunan”, Eh saruana nu disiap ge males ”Mangga ujang teraskeun!”, ceuk adi mah A Ade mah nyiap-nyiap ge kudu bebeja, siga ngaliwat keur leumpang wae. Kuring nyerengeh gehel, alus atuh etikana ge aya, eh basa mengkol rek ka jalan gede deket bale desa aya mobil koneng bener parasaan manehna aya teuing kunaon tapi piraku deui eta ceuk pikiran nu lain. Kuring tuluy lumpat weh, datang teh motor ditunda ngilu ngobrol deui da panggung geus rengse, eh keur ngangkat leungeun ningali kaparapatan aya anjeuna duuh da langsung leungeun ngarandeg diluhur jadi nyabak mastaka tadina rek nutupan pameunteu, tapi aah bener asa ngangres jadi kahudang deui, nyaan bener-bener ngangres jadi teu puguh cabak, da teu nyangka anjeuna datang wayah kieu Tabuh 08:an, duuh kumaha ieu teh, untung aya wadah runtah dicokot dibawa ka tukang eh…., Pa Enjang ngomong kuduna diduruk kuring teu ngomong. Balik deui manehna geus dikaler tapi memang ningalieun kakuring da langsung malik, ah nepi kawas kieu. Siga budak leutik, dipikir bener ceuk manehna ”EMBUNG TEUPUNG DEUI!”, Karasa atuh ngangresna heeh, da emut keneh kamari kuring kaluar rek angkat damel manehna dianteurkeun ku ramana, pas ningali kuring. Kuring mah terang da neuteup terus ngawaskeun anjeuna da terang kumaha ngageter lambeuyna bari ngabalieur malah semu peureum, teu,… teu ningali ka kuring, euh pantes. Bener ceuk parasaan jero rasa cintana ka kuring!, ngan kuring teu nyaho teuing teu hayang nyaho.
Tapi aya kajadian nu matak ngangres pisan, lantaran kuring nyaksian sorangan harita isuk-isuk basa kuring ngadamelan makalah batur, dinten salasa ping 17 April 2007 tabuh 07:35. ku sabab kamar sareng meja gawe kuring mayun ka jalan janten katingali nu lilir liwat dijalan, ngahaja ngarah kituna. Pas katingali anjeuna lungsur ti mobil koneng, nyandak map sareng buku, pas payuneun pisan, da biasa ari anjeuna tungkulna mah, mung teu pupuguh, nyarios ”Aduuuh, kunaon atuh, aaaaaah!” kitu kadanguna da caket atuh jadi jelas pisan soanten anjeuna, bari maf sareng buku dikena kana mastakana, maksadna sakantenan nutupan pameunteuna, meureun. Tapi buku, maf sareng berkasna langsung paburisat ka jalan, pasti tarik dikenakeuna atuh, da buku sareng berkas pabuis di jalan. Kuring reuwas, tadina rek muru da caket kamar pisan kantun mudun wae, mantuan mulungan. Tapi ah, matak teu hade saean cicing di kamar bari nyaksian anjeuna kitu, heeh mun turun teh karunya meureun ti tatadi nyaksian kalakuan anjeuna, matak jadi isin ka anjeuna. Anjeuna nyalira ngumpulkeun sadayana berkas, sareng buku. Teras dibereskeun bari langsung dianggo nutupan pameunteuna. Duh, nepi ka kituna, heeh manehna! duka naon atuh dina pikiran anjeuna tadi jeung ayeuna? hayang nyaho kuring mah, tapi teuing, teu wasa jeung teu bisa. Sugan aya nu terang naon atuh dina emutan anjeuna?. Manehna siga nu kasiksa pisan! Tapi naonnya, ah kateuing teu bisa nebak?. Heeh, bener paribasa jerona laut bisa kanyahoan, jerona hate saha nu terang.
Kuring jadi mikir, salila ieu kuring geus ngayerikeun hate anjeuna, nyiksa parasaana, padahal kuring sorangan nu ngamimitiana, nu mere harepan ka anjeuna, ngan teu aya tuluyna. Heeh, nu salila eta pikaseubeuleun ka anjeuna, malah siga nu ngahajakeun. Tapi aneh manehna masih ngarepkeun kuring, malah nepi ka sateu acana anjeuna di hitbah ge, tetep ngareupkeun kuring balaka. Naha cenah kuring bet nyarios kitu, kuring dugi terang nepi ka dinya. Soalna rencangna nyarios cenah Bu Ai Curhat ka anjeuna soal kuring sareng cariosan ti Pa Oom, terus cariosan Bi Onah, Anjeuna menta kuring tea.
Kadang jalmi na mah biasa, tapi naha bet luar biasa, bet suka, naha bet bogoh. Nu jadi masalah naha kunaon, sakitu manehna geus terang-terangan narima kuring, ngareupkeun kuring, malah paribasana geus ngelehan, tapi naha kuring teu sadar, atawa olo-olo teu terang yen manehna sukana ka kuring lain heureuy, atawa aya maksud lain ti kuringna?, sapertos sangkian rencang kuring Siti Fitriani. Ah, teuing nepi ka kituna, da rarasaan heunteu kitu?. Jadi nu sae mah urang kedah gaduh kapercantenan ka diri urang nyalira, rek saha nu percaya kadiri urang, mun lain urang sorangan. Saperti kuring di sebut goreng eta teh ku pameget tapi geuning aya istri geulis nu suka ka kuring, malah ceuk Dina Rahayu mah, ”Tuh, da Ade teh Kasep atuh!”. Heeuh… siga ieu kajadian, kurang kumaha si Agus, atuh. Naha geuning ditampik ku Bu Ai. Tapi kuring nu teu rupa, teu banda, ah euweuh piliheun, kuring mah, tapi manehna nepi ka nyenyerian ku kuring (eta teh saur Bu Esi cenah anjeuna teu tiasa nampi kana kajadian ieu, langkung lengkepna dina efisod sanesna). Artina urang kedah percanten ka diri nyalira teh langkung sae. Urang kenging nyuhunkeun cariosan (advice) nu sanes tapi percaya yen urang tiasa langkung sae ti eta. Jalmi nu sukses teh da geuning jalmi anu percaya diri, dina sagalana!
Soal laina emut keneh waktu SMA kuring hayang ka Nia, malah rea nu hayangeun ka Nia teh, nya pasti da ceuk si Agus mah si Madu, asa rea si Madu teh, Bu Ai ku si Empep di sebut si Maduna. Tapi nya kitu tea, teu aya nu ditampi sanes tampikan, tapi kumaha nya. ah, teuing. Aya babaturan ngarana Usen budak Bio-2, ngomong : ”De, maneh bogoh ka Nia”, kuring teu ngomong maksud teh teu ngabenerkeun, teu nolak. Eh aya tuluyna : ”Maneh mah lauk buruk milu mijah!”, coba babaturan ka kuring nepi ka kituna, heeh jadi kanyahoan kaayaan kuring harita ceuk manehna. Tapi teu jadi nyeri hate, teu nanaon memang bener kuring mah lauk buruk tapi sae keneh lauk buruk milu mijah tibatan lauk mijah milu buruk. Tapi kanyataana neng Nia ge hayang ka kuring, da mun balik sakola sok ngajak bareng ka imahna, ”Ade, urang uih sareng, yu!” tapi da ka kuring wungkul, jadi seri da memang unggal nelepon kudu ka imahna wae. Soal ieu emut ka Entoy GP, nyerat dina buku diari kuring : ”Ade maneh mah hayang ka awewe tapi peot hulu, geus puguh merean lain udag, ngomong meh puguh!”. Ah, hanjakal neng Nia bet di piceun, anger kuring keneh, kuring keneh wae!.
Jadi nya kitu, keun wae ceuk batur kitu mah asal ulah ceuk jinisna. Persis saperti kajadian kitu, si Ovik nanya, ”Hayang ka Teh Ai?” kuring ge teu ngomong, kumaha ceuk manehna, ”Ah, Sok ngilu-ngilu ka batur, kuduna ngukur heula!” coba eta manehna nyapirakeun kuring, padahal kuring geus meunang jawaban geus ”DITARIMA” kari follow up na, ngan memang kuring nu pikaseubeuleun. Malah bapana si Ovik Pa Oom ngomong: ”Yen, kuring ditarima, malah Bu Aina hayangeun, da mun A Adena nyariosna sateu acana tunangan mah, moal kieu!”. Rea lah nu nyapirakeun kuring samarukan manehna nu jadi pilihanna? malah mah budak sahandapeun, pedah di komputer kuring aya poto Bu Ai, ”piraku Bu Ai daek ka kuring?” coba nepi ka kituna. Eta teh lain ceuk batur wae ceuk adi sorangan ge kitu, ”Ah, Bu Aina ge moal daekeun ka A Ade mah!”, tapi akhirna Adi sorangan nyaksian kumaha kanyataana, heeh ceuk adi basa motret guru di Sakola keur Kartu PGRI, tadina rek kuring tapi emut aya anjeuna, jadi nitah adi, ahirna adi nyaksian sorangan, kumaha basa adi datang ka ruang guru, meni siga naon wae ka adi, tamu istimewa lah da ti panto keneh geus ditungtun dicepeng panangan adi, dihihiap malah diuk ge kedah jeung anjeuna, sigana meni dah dah neng ka adi kuring teh, da guru lain mah caricing. Teu lemek, teu nyarek,”Teu, nyangka di sangkana mah kumaha, geuningan lain, bageur nyaah, coba mun A Ade bener mah pastikeun moal siga kieu!” ceuk Adi. Basa ditarima salam kuring terus nitah ka imah ge adi kuring heraneun, ”Naha, Nya? ari ka A Ade mah ditarima ku Bu Ai, si Agus ditolak?” Jadi seri nu nyapirakeun kuring ge jadi arisineun mun tepung teh, keun wae eta ceuk manehna, tapi kanyataan jinisna mah sukaeun. Ah, hirup kadang aneh. Cinta sajati mah moal kahalangan ku naon oge, paribasana! Tapi moal aya rasa kuring siga ka Anjeuna, sanajan nepi ka iraha oge, anjeuna bener-bener soulmate kuring! Meni romantis kieu, tapi bener kitu?. Memang kanyataana kitu kuring teu nolak.@@@@

Episode 6

Sok aya kasebutna cenah, lain kasebutna tapi naonnya?, pami teu salah mah paribasa kieu “Pondok Jodo Panjang Baraya” kitu nya, ari ceuk Detti Kurnia mah kieu cenah “Geuningan jodo jeung pati nu nangtoskeun iwal gusti, hareupan teh ngan ukur ngeusi lamunan, Sanajan urang teh taya jodona, ulah pegat tali babarayaan, silaturahmi tong pegat, saena mah eta urang duduluran” tapi da geuningan manehna mah teu kitu, heeh….., boboraah hayang babarayaan jeung duduluran tepung jeung kuring ge embungeun. Sok aneh, naha paribasa eta salah kitu, atawa memang teu pas keur kajadian ka diri kuring mah. Jadi inget omongan sobat kuring, da harita kuring ngomong, “Pajarkeun cenah pondok jodo panjang baraya tapi geuning manehna mah embungeun babarayaan mun kitu mah paribasa eta teh salah!”, jawab sobat teh “Eta paribasa teh bener, ngan keur kanu geus jadi, da maneh mah teu kungsi jadi ka kawina jadi teu pantes di terapkeuna!”, dipikir bener oge nya. Heeh, bener da kuring mah kitu boboraah nepi ka kawina da geus puguh di titah ka imahna ge teu pernah nganjang.
Soal kieu teh sabenerna manjang, maksud teh lain ayeuna wae kieu teh. Heeh..sikep istri ka kuring teh, da waktu keur SMP aya nu hayangeun ka kuring. Mun teu salah mah anak ajengan, malah kuring kungsi masantren didinya. Tapi hayang seri sorangan jadi era ku kalakuan harita geura weh, batur mah salat magrib kuring mah mojok di tukang, malah menta nyium sagala. Dasar, eh ngaran eta istri teh Titin, ayeuna mah tos nikah. Mung aya nu pikalucueun waktu maleman takbiran taun 1996, kuring di ajak babaturan ngaji baheula ngarana teh Ace ka imah ajengan eta, maksudna teh rek nganjang ka Titin, da si Ace hayangeun ka manehna. Eh.. waktu di imahna, si Ace mah di hare-harekeun kalah ngobrol jeung kuring. Geura weh waktu datang ka imahna, kuring nu pangheulana di tanya, “Ade, meni lawas teu kadieu!”, ceuk kuring “Ah, biasa pangacara”, Da ampir parat nepi ka balik si Ace mah teu ditanya, bubuhan tang mikeun kado ditanya teh, kuring ge asa kumaha parasaan harita atuh, heeh…. kuring ka dieu teh di ajak ku si Ace, tapi da ngajak ngobrolna ka kuring wae. Nya teu bisa kukumaha, dina hate mah, Si Ace moal ngambeuk kitu?, ah da bongana ngajak kuring tapi jadi handeueul make daek sagala. Ceuk indung si Ace kungsi ngalamar manehna ngan di tampik cenah, karek nyaho ayeuna. Titin teh ayeuna tos gaduh buntut tilu cenah kitu ge. Sok hemeng waktu kamarina lain ukur kamari tang samindengna pami pas tepung, da biasa sok ngalangkung ka lebakeun bumi kuring, pas harita kuring keur moe-moekeun pakean, Titin ningali aya kuring jadi rumegog malah cicing tuluy ngenyang leungeun budakna, bari tuluy balik deui teu jadi ngaliwatna, lain dina pikir samarukna kuring teu ningali aya manehna di lebak, meureun sigana kahalangan ku pakean. Tapi kungsi patepung dijalan, da manehna mah langsung tungkul, ngan kuring sok naros ti payun,”Bade kamana?” jawabna “Bade ka bibi”, “Tin, tos gaduh sabaraha hiji buntut teh?” ceuk kuring, “Tos dua” tembalna, “Bohong tang tos tilu” budakna nempas, da eta budakna langsung digebigkeun, kuring mah seri.
Padahal naon hesena atuh urang babarayaan nya! Ka ingetan basa nepungan Bu Ai waktu ping 7 Maret teh, pan kuring ngomong, “Muhun, ayeuna mah da teu bisa kukumaha moal bisa bareng, saean janten baraya, janten dulur wae, jadi pami ade poekeun di lembur ibu teh moal disasaha!”, “Muhun, saean kitu wae!” ceuk manehna teh. Tapi geuning ayeuna ge karek kieu, manehna geus embungeun tepung, kitu na pantes da dina tungtung caritaan harita manehna mah ngomong, “Salaresna abdi teh teu hoyong pendak, teu hoyong ningal deui tapi kumaha da damel didieu!”. Ah, nya kitu tea tapi bener oge manehna, rek jadi dulur kumaha da nganjang ge can pernah, kalah jadi goreng ka kuring utamana mah, da ka nu lain mah tetep bageur, sok mere mere seri da jeung kuring mah teu pernah deui.
Ayeuna teh teu karasa sasih Mei. Di sakola mah keur sibuk ujian praktek, da geuning teu siga zaman kuring sakola. Harita mah ujian praktek teh ngan olahraga, keterampilan jeung agama wungkul, ayeuna mah katambahan ku Bahasa Indonesia praktekna teh rupa-rupa nyieun puisi dibacakeu dihareup, deklamasi. IPA ge aya praktekna, di SMA ge sarua. Inget baheula waktu karyawisata ka Krakatau Steel di Cilegon nya ngan nyieun laporan hasilna teu kungsi di presentasikeun, ayeuna mah kudu di presentasikeun da eta nepi ka ngampleng atuh, geura weh mun aya budak kelas tilu teh dalapan kelas, sa kelasna opat puluh urang, jadi aya tilu ratus dua puluh urang, wah cape mun saurang-saurang teh jadi weh dibagi kelompok, kitu ge geus cape. Ungal poe presentasi, sidang ngomentaran hasil laporan siswa.
Poe ayeuna teh aya acara nempo nini da bejana kajadian kaleungitan emas 30 gram di imahna, cenah! Ngan ayeuna mah geus pindah ka incuna di wetan. Sabenerna mah da lain nini teges, da nini teges mah geus lami ngantunkeun, ieu mah adi nini teges ti bapa, pan nini ti indung mah sasih kamarina ngantunkeun.
Ka lembur nini teh bareng jeung adi, basa datang ge nini langsung galecok ngobrolkeun kajadiana, da cenah moal anu jauh jeung nu teu kenal. Ah, tang abong kolot, heeh nunda emas teh sok anger dina handapeun bantal. Kitu cara kolot-kolot baheula nunda barang nu aya hargaan teh pasti weh dina handapeun bantal. Eh, jebul Bi Onah, ngobrolkeun soal sakola barudak aya nu gagal dipotona, isuk ka sakola aya sababaraha urang kudu di poto deui! Da sabenerna dulur mah lain ka Bi Onah tapi ka Mang Udungna, ari mang udung gawena di DLLAJ, tah Bi Onah mah guru, ngajarna di kelas genep, ayeuna mah rada rineh da geus rengse nanaona. Ceuk kuring, “Enya lah ke Ade ka sakola, rada beurangan, sabaraha urang nu rek dipotona?”, “Aya kana dua puluh urang, sawarehna kelas hiji!” ceuk Bibi.
Eh, jebul Bi Dede ngajak ngobrol ceuk Bi Dede teh, “Kamari mah ngomong ka Bu Eti, Bu baraya ibu nu ngajar di kulon teh urang ka dulur abdikeun!” eh, ceuk Bu Eti teh, “Geus telat ayeuna mah lagu kawina, da geus tunangan jeung urang Bekasi kari prungna, naha atuh deukeut-deukeut ka pihalaan ku urang jauh?”. Ari ceuk kuring jeung adi teh, “Huuh, telat atuh didieu mah geus nyahona ge bulan Maret malah geus ngomong ka Bu Ai na ge, basa geus nyaho tunangana ti Bi Onah!”, Bi Dede na jadi colohok. Tapi kitu ge aya perhatian ka kuring najan telat ge. Teu lila kuring jeung adi bebeja balik, soalna geus burit.
Ka ingetan soal panyakit dada sabeulah kuring tea kambuh deui kajadiana teh kamari awal Mei, da eta bener keur ngetik laporan guru urang Subang, da geuning ayeuna mah guru teh minimal Sarjana/Akta IV, nya jadi rea anu karuliah deui jaba geus raweuy ku budak, ripuh cenah jadi sagala rupana teh sok di bikeun ka batur direntalkeun jadi nya kuring sok kabagean tugas teh tapi kitu ge lumayan lah. Bener harita karasa pisan teu pupuguh dada sabeulah nu katuhu panas deui, jadi eungap pisan malah jadi teu puguh rasa aduh kudu kumaha ubarna ieu teh, da langsung mandi ngeueum di kamar, anger. Aduh, kapaksa kuring ngaluarkeun motor kaluar carana kudu ka lemburna. Langsung ngabiur eh pas dijalan aya nu nelpon, kapaksa eureun heula diangkat, telpon teh ti Guru SD urang Subang tea nanyakeun soal tugas, “Ayeuna di mana?”. Ceuk kuring keur ngubaran hate ieu teh, “Enya atuh sok buru-buru geura cageur soalna tugasna bade disanggakeun ka Dosen”.
Kuring datang ka lemburna teh ashar, ngahaja dilaunkeun, malah eureun di hiji warung balanja cai jeung dukuh, asa ngeunah pisan. Lain bener karek cicing diwarung ieu ge geus karasa dada teu panas teuing, naha nya aneh kieu. Karek nyaho teh ayeuna-ayeuna yen geuning imahna teh pas pisan lebakeun warung ieu, jadi kari turun. Da rek nanyakeun era piraku nanyakeun istri anu geus kubatur. Dasar, paingan asa langsung ngareunah wae kanu dada kuring ari imahna di handap mah. Teu lila da geuning aya telepon deui ti Guru nu lain, ah abong pejabat teu meunang weh batur rineuh teh. Di dagoan di imah aya uruskeuneun soal naonnya poto kitu, ah nya kitu.
Isukna teh kuring rada muru beurang ka sakola, nanyakeun Bi Onah eh.. cenah keur ka lemburna ka Tanjung naon, da urang jauh Bi Onah mah. “Bade aya naon?” ceuk Bi Noneng ceuk kuring teh “Eta saur bi Onah cenah aya barudak nu bade dipoto!’, “Oh..enya ke antosan!” kuring keur cicing jebul aya hiji guru istri katingalina mah geulis jangkung lah ngan geus aya umuran kan opat puluhan, tapi kuring teu wawuh ngan sigana si Ibu eta mah wawuh ka kuring da langsung nyampeurkeun ngan kitu teu ramah, siga nu ambeukeun ka kuring beda dina paromana nu baeud teu seuri-seuri acan, teu mere semu lah. Bari nyampeurkeun ka kuring teh, “Aya naon ka dieu?” kuring seri saha si Ibu ieu teh, “Oh, abdi ka dieu dipiwarang ku Bi Onah saurna aya nu bade dipoto!” Jawab kuring, “Naon, didinya kuliah keneh, kuliah dimana?” si Ibu eta nuluykeun, naha make nanyakeun kitu, eh karek sadar kuring teh make jaket kimia. Mun jaket teh jadi inget ka si Usep Solahudin budak Farmasi 93, da sakosan di Tubagus Ismail, jaket farmasina teh dibeli ku kuring lima welas rebu, eh waktu di jatinangor aya nu nanya budak farmasi, so akrab nyangkana budak farmasi.
Kuring ngajawab omongan si Ibu eta, “Kuliah tos rengse, malah nyandak dua, wengina nyandak komputer enjingna di hukum, kuliah di Undip!” heureuy maksud teh meh teu tegang kieu, ngarilekskeun kaayaan, da jadi aneh kieu siga nu ambeukeun jeung keseleun ka kuring padahal mah kuring teu kenal jeung teu wawuh ka si Ibu ieu, saha ngarana?, urang manana? Heeh boga salah naon ka si ibu ieu? Soal kuliah di Undip, eta ge heureuy, baheula biasa jeung babaturan di SMA saha ngarana teh Erlan budak Pertanian tara ngaku Unpad tapi Undip, cenah Unpad mah UNiversitas PAyuneun Damri, mun Undip mah UNniversitas DI Padjadjaran. Si Ibu eta cicing, eh…, ngomong deui ;”Gawe dimana, can gawe?” aduh si ibu nepi ka kieuna, kuring jadi hemeng naon salah kuring meni di interogasi kieu, siga tahanan wae malah nyariosna ge ditambihan ku molotot ka kuring jadi inget ka saha polototan kieu teh? Eh…… rarasaan mah Bu Ai, heeh bener Bu Ai boa-boa ieu teh Bu Eti tea dulurna Bu Ai. Ngan tetep kuring ngajawab tapi teu teureugeus kawas si Ibu eta, “Abdi damel mung sadamel-damel weh, ngajar, teras jadi potografer, teras analis naon weh, bade makalah, proposal, skripsi, sareng nu sanesna nu tiasa ku abdi” Sigana kaayaan ieu bakal lila mun teu jebul Pa Aa Sunarya, datang da ningali kaayaan tegang kieu, buru-buru mengparkeun obrolan jadi nyaritakeun waktu sidang sarjana, terus nepi ka acara wisudaan. Si ibu eta ahirna ngaleos da kuring teu mirosea deui, eh… ari nu pokok sok dipandeurikeun, kuring ngomong “Budak nu bade dipotona tos kempel?’ nya ditungtungan ku moto barudak, di ruang guru. Si Ibu eta aya di jero malah ningalikeun ka kuring, jadi hayang nyaho saha si ibu eta teh.
Isukna hasil meunang moto teh di bawa ka sakola, eta anger pas ka sakola, pas aya si Ibu nu kamari tea, manehna melong, “Rek ka saha?”, aduh tobat nanyana ge meuni kieu, “Bade ka Bi Onah, ieu nyanggakeun poto barudak!”, “Bu Onahna can ka dieu, ka Pa Aa we!” ceuk si Ibu bari anger teu mere semu pisan ka kuring, ah teuing. “Eh, tapi Pa Aa na ge nuju aya panataran saminggu di Bandung!” ceuk Bi Noneng, “Oh, wios atuh teu lami” ceuk kuring bari ngaleos balik.
Karek pasti guru istri eta teh Bu Eti, waktu balik ti Sumedang pas dijalan pendak jeung Pa Asep ngabonceng si Ibu eta tea, Pa Asep klaksonan di jawab kukuring bari seri, “Mulih Bapa!” tapi eta Bu Eti melong kuring, masih keneh teu mere semu, kucem. Ceuk kuring beda pisan jeung Pa Asepna, dipikir naonnya kasalahan kuring ka Bu Eti, wawuh ge iraha tapi siga nu kuring geus boga kasalahan wae?
Robahna sikep Bu Eti teh basa nikahna dulur, Si Iis da lulusan D2 UPI Sumedang ngajar di sakola eta, tah nu jadi padamelna teh guru-guru SD eta, basa uleman ge, bu Eti langsung nanya, “Kumaha, yeuh?”, “Ah, kieu weh Ibu teu aya kamajeungan!”. Alhamdulillah da ti harita Bu Eti jadi bageur ka kuring, malah sok nanya ti heula. Kuring karek sadar sikep Bu Eti kitu ka kuring teh gara-gara curhatna Bu Ai, tapi jadi bageurna t Bu Eti teh sigana gara-gara Bi Onah miwarang ngadamel riwayat hidup keur Skripsi Bi Onah, da nganggo photo, pas salah ngeprint, lain salah teuing tang tapi dihaja kuduna potona Bi Onah eh diganti ku poto Bu Eti, atuh basa di bikeun di sakolah teh jadi rame, ieu mah lain poto Bu Onah tapi Bu Eti. Tapi pan Alhamdulillah aya hasilna Bu Eti jadi bageur, malah hiji mangsa kuring ka lemburna da salembur jeung Bu Ai, pasanggrok jeung kuring da langsung ngagorowok, Adeeeeeeee,! Kuring seri si Ibu siga dileuweung wae, tapi jadi bungah ka kuringna sagalana ayeuna mah beres teu aya deui masalah. (Malahan sabenerna nu nyalametkeun kuring waktu uleman resepsi pernikahan Bu Ai teh Bu Eti da kuring mah datang bari jeung teu di Ulem bener ngalaman oge jadi tamu tak diundang, langkung lengkepna di episode kapayuna).
Soal ayeuna Bu Ai kitu sikepna ka kuring, meureun kitu ge bakat ku kesel ambeuk ka kuring, heeh kurang kumaha ti mimiti manehna tepung jeung kuring, malah nepi ka nyadiakeun waktu saencana tunangan, masih mere lolongkrang keur kuring. Maksud teh paribasana mun isukan rek dilamarna, tah kuring ayeuna balakana, manehna pasti nampik lamarana. Padahal pan saheunteuna mun rek dilamar teh manehna geus hahadean, atuh asa kumaha nya, keur naon daek hahadean ari waku dilamar nolak mah. Manehna nepi ka kituna, bener moal ngalaman deui istri nu saperti anjeuna (ieu kaalaman waktu Bu Esi jeung Eka, keur carita kapayuna). Pantes manehna teu bisa narima kana kajadian kieu, kitu ge sanes ceuk kuring. Da kungsi hiji mangsa ditanya ku Pa Oom soal Walimatul Ursy anjeuna, ceuk Bu Ai “Bapak da teu jadi ka urang Bekasina, do’akeun wae!’ eta ceu Pa Oom, nepi ka kituna, malah soal akad nikah ge urang sakola mah teu aya nu diwartosan, teu terangeun akad nikahna, mung diwartosan resepsina. Da mayunan saminggon langkung.
Jadi kumaha ayeuna?, urang teu terang iraha jeung dimana bakal tepung jeung cinta sajati urang, kadang terangna teh geus kaliwat, karek karasa kumaha parasaanna, coba mun sadar, saperti kuring nu teu pernah sadar ti mimiti tepung jeung manehna, parasaan geus lain, geus beda, da geuning ngan manehna nu bisa ngubaran panas dada teh teu nu lian. Aneh, naha kuring teu pernah sadar da kajadian kieu teh lain ngan ukur sakali dua kali. Padahal mun lain ayeuna iraha deui teh kudu jadi cekelan, tapi memang sadarna geus telat. Da bongana manehna geus mutuskeun lain, nu sabenerna kuring teh geuning hareupan anu deukeut tapi anggang, beda jeung tunangana nu anggang tapi deukeut. Ari soal embung panggih jeung kuring, da lain Bu Ai wungkul nu ngomong teu hayang pendak deui jeung kuring, Bu Nia ge kitu malah dina seratan da ayeuna ge seratan Bu Nia masih aya diarsipkeun. Sapertina kuring jadi pameget aneh nu geus ngaapi lainkeun, nu geus miceun kanyaah hiji istri. Da padahal teu pira, ceuk manehna ge, teu pira kuring puguh weh, sateu acana, atuh ka imah can wani ka kelas atuh, da pasti diantos! Naha geuning ari geus tunangan wani! keur kuring manehna mah lain ngan ukur salah sahiji efisod dina hirup kuring, tapi mangrupa rarangkeun keur efisode kahareupna anu sabenerna moal bisa dibandingkeun jeung manehna. Saperti naha ari ka Bu Ai kuring balakana teh waktu manehna geus tunangan, tapi nu lain mah da can tunangan sanajan kuring teu balaka langsung siga ka anjeuna, tapi hasilna memang sarua. Jadi salila cinta urang didasaran ku ati jeung niat hade, percaya urang mibanda cinta sajati eta, cinta sajati ngan datang sakali, da geuning hese leungitna, cenah eta ge. Sejena duduluran ngadeukeutkeun sagala nu hade, mumusuhan nu ngajauhkeuna. @d3

Iklan

27 responses

26 11 2008
Trey'93

Alus carita teh, kumaha saya usul k akang pengelola, jadikeun carita diluhur sebuah kumpulan carpon nu judulna HIKAYAT BUJANG TUNGGARA, ka akang ade.. Can teruji tah jiwa lalakina… maenya kudu disundatan deui mah..?? He..he.. Alusna nu dipikaresep kabeh awewe.. mun sasama…?? moal teu ear sa-sumedang geura… Kade ah bilih kena sindrom women phobia… He..he.. deui

26 11 2008
m2n 93'

Heueuh eta cep Ade “Kayungyun” (padahal mah cocokna “Ka-karunya-nya”) kawanina jeng kabisana teh tibahela ngan tulas tulis dina buku da ari pok langsung mah sok BALELOL (mun hitut kakara bentes),ngan kitu tea hanjakalna teh tulisannana teu aya nu bisa ngahartiken, da dalah ku batur ku manehannana oge sok bingungeun naon artina hasil tulisanna teh (kungsi kuring nyoba maca bukuna dikos-an da kabeneran aya ngagoler dina bantal, eta pas dibuka meni matak nyurucud cipanon lain kusedih maca caritana eta ku LIEUR ngabedaken huruf2na da teu sirikna huruf a,i,u,e,o,teh hese ngabedakennana teh), Tapi untung ayena mah hasil ketikan jadi lancar macana sanajan barang mimiti mah anger we LIEUR da giliran titik komana nu pabaliut, ngan beki dieu beki mernah sagala rupana, alhasil jadi apal eta lalampahan hirup nepi kakituna sugan teh anteng2 wae we eta JURAGAN enteh. Sok de budalken nepi kabeak….urang bandungan nepi kamana sanajan pasti NGAMPLENG beresna bisa2 saumur hirupen da cek beja eta buku teh ges aya sakopereun GEDE, eta teh bahela ker kuliah keneh, mereun ayena mah ges aya SAGUDANGEUN….!

27 11 2008
Trey'93

Kanggo kang ade.. Tuh saur teh evi ge geuni kang ade teh… Mun sy nyoba menyelami pribadi kang ade tina sudut pandang nu berbeda…. Mun nilik tina.. Laku-lampah pari-polah.. duduga-prayoga jeung ringkik…(emang kuda), kang ade punya kharisma…nu teu dipikaboga batur.. Eta kalewihan teh tinggal dipoles we saeutik mah… Ngan omat ulah ku hand body… rada panas euy… euceuk eta ge… da kuring mah can ngajaran… mun ku minyak keletik mah… prnah.. ngan lila-lila mah bau hangit… eh punten… Naha jadi ngalantur ieu teh… jadi isin..ah..

3 12 2008
trey

setiap urg baca blog kappatheta sok bari cungar-cegir sorangan…. sieun sok disangka gelo…!! komo kadang mun inget pas praktikum organik.. aya nu ceuceuleuweungan nyanyi andre hehanusa, inget keneh sorana nepi ka ayeuna ge… bakat ku halimpuna… Diii….Kutaa… Baallliiii.. Ku peluk erat diiirimmuuu…. handapeun tangkal camara ba’da magrib… uyuhan teu kasurupan oge…. tuluy nu tadina cadu ngaroko ge.. ujug-ujug ngilu ngaroko.. bari jeung mopoek maneh pas tukangen pisan tempat gas.. kumaha mun ngabeledug…!! teu ka bayang da… jigana boro inget kana bahaya… baluweng kumikiran sintesis piperin teu jadi-jadi….

4 12 2008
rini

ayo…temen2 angkatan 93/94/95/ tgl. 25….di Dago Tea House aya naon wan? diditu???

4 12 2008
firman

INsya Alloh Akang Teteh .. mugi diparengkeun tiasa dongkap ping 25.. tapi teu jangji sim kuring mah .. kumaha si mamih we di bumi .. nu mawi si kecil nuju ririwitlah .. hehehehe .. jiga namah hoyong adian deui (thanks berat kanggo kang tray yang telah memfasilitasi pengayaan materi bersama dulu pas kita sering main kartu dan sewa player..hehehhe)

enya di dago tea house teh aya naon kitu kang . ????

6 12 2008
ade kayungyun

oke, jadilah…… mun soal makan-makan ngiringan soalna perlu perbaikan gizi jeung sugan kenging jodo atu!, pan saurna jodo mah jorok, siga teun wae jorok!

9 12 2008
gurandil'93

Kanggo Ade Hirata…oph Ade Begang van Demang… tak kusangka ente’ ROMANTIS bin cengeng oge….., cing atuh aww jeung lalaki teh perbandinganna 4 : 1 maenya keok jeung Puspo Wardoyo, Abd. Gymnastiar atw Syeh Puji. yeuh….ku sy didoakeun menangeun istri nu bageur, beunghar, geulis, rajin ibadah jeung bohay………

11 12 2008
kappatheta

ka kang ade… kecengan tah mani sami namina, kapungkur nuju abdi lalagasan, meni tuturubun hayang neang bantal nu bisa hitut, hayang gera boga batur keur dikasur, geus mancala putra mancala putri, kakait ka urang garut “teu jadi”, kagembang ka babaturanana babaturan “teu paheut”, ka taji babaturan sma baheula “teu kedal”, tah’ anu hiji ieu mah mah sami wastana nyatana Ai’ ngan biasa dilandi Ai’ Otok ku sabab raksukan nana resep nu hideung, kaleresan deui pacabakan nana sami guru ngan nu ieu mah guru tk. ‘tapi ari jodo mah jorok’ ceunah ari si ujang mah tara panca kaki, neang ka australi ari menang mah urang lembur deui weh” (ceuk ebit eta ge).

15 12 2008
trey'93

meni asa ku getir.. maca cariosan diluhur.. tapi nu penting mah.. Be your self lah..asal ulah Be a Real Man we.. mung kedah dirobih sakedik mah, maksadna sanes dirombak.. tadi mun elmu tos teu metu, jampe teu kapake.. cobian Maung Lugay style… Ngan ulah langsung ngegel beuheung… Bisi ngajerit… Vamdiirr….. Vampiirrr….!!! Punten sanes maksad nyamikeun Kand Ade siga vampir..

8 01 2009
gurandil'93

De….meni lieur macana…yeuh………………
Inget baheula tulisan ‘ente siga huruf Rusia, nepi Dosen Pak Unang Supratman
teu bisa mariksa lembar jawaban ujian ‘ente jeung seuri ningali tulisan teh…..
Tapi ayeuna diketik….angger….. lieur…….huuhuuuy………………….!!!??##”??

8 01 2009
biologi1smansa93

lain, ieu teh asa hese, kieu rek asup!!!

9 01 2009
pay'93

de.. dapet salam dari mas Toto, tetangga kosnya Iwan Budiman dulu.., sekarng doi udah jd manager..nanyain kabar ade “begang” tapi lon didaftarin di Acara “Termehek-mehek”

9 01 2009
Trey'93

nanaon ge aya elmuna atuh kang… teu bisa jol asup wae….. edduuunlah caritana… sok episode berikutnya kang ade….

9 01 2009
Iwan

to pay
pay salam to mas Toto nya …

10 01 2009
pay'93

ok wan, udah aku salamin..salam balik katanya.. doi sekarang jadi bos nya Yulis..

12 01 2009
iwan

pay mas toto dah punya anak berapa? kalau boleh minta nr tlp dong?

17 01 2009
mpuzzz

oh, muhun kumaha Pay kabarna mas toto, teu ganti-ganti istri? masih keneh nu pengker! ulah eleh ku si Puji kituh, batur mah meunang budak lembut, pered keneh cenah! ka kang toto teh, inget basa saur di AMPERA pas nyeri sirah, “Mas, ada Panakol?” ceuk kuring, si emas neangan tp da euweuh, “Aduh, ga ada, ada juga Panadol!” “Tah, eta Mas?. He.. ok lah, Pay sigana kang toto beuki burayut!

17 01 2009
yanti '94

wah tambah ketauan tuch si mpuzzz siapa, pasti dulu kostnya deket2 ama mas toto, ayo ngaku . . .

21 01 2009
pay'93

Wan, nanyanya langsung aja yah ke Mas Toto ini emailnya : SToto@asc.co.id, jangan lupa manggilnya jangan mas lagi tapi pa Toto soalnya udah manager

22 01 2009
rini

pay..temen itu tidak mengenal…jabatan tahu…hehehh

22 01 2009
iwan

pay anakmoe dah berapa?

nikahnya ama orang mana?

22 01 2009
pay'93

eh tumben Teh rini nyebut nama aku…. Jabatan Tahu …apaan yah.. (hik..hik..hik..) nikah ama orang INdonesia juga… anak baru 2.. eh kalo ada yg pengen ngobrol di Ym aku di add yah Rifdycinta@yahoo.com, trims B4

23 01 2009
Ade kayungyun

Mas Tot teh waas, pay waktu keur heureuy di kosan Daeng Hasanudin!daeng naros ka Ade, De Kalau “Heu…t” itu apa? hapunten sanes cawokah, eta teh gagaduhan istri tapi basa sundana, kuring seri eta aya nu lenger ka urang balikpapan heureuy kitu! ku ade di carioskeun, wah daeng eta teh gurilem, gurih jeung pelem !!!!, aduh ka daeng punten.

25 01 2009
Real93

kanggo kang ade diantos versi layar lebar tina carponna saha nuterang tiasa booming sadunya sapertos heripoter.

4 03 2009
Andi Supakti, KI95

sok lah… promosi na abdi ge bade ngiringan ngabantosan nyebar info…. ka mitra usaha abdi…. mangga diantos kabar na……….

1 09 2010
Trey'93

Kang Ade ayeuna tos nincak tahun 2010……cik kumaha jujutan carita nu diluhur…diantos kang ade….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: